Grupa Photon Energy z sukcesem uplasowała pierwszą ofertą zielonych obligacji o wartości 50 mln euro | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 lis 2021, 09:36

Grupa Photon Energy z sukcesem uplasowała pierwszą ofertą zielonych obligacji o wartości 50 mln euro

Grupa Photon Energy z powodzeniem uplasowała swoje pierwsze, zielone obligacje 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) o kuponie 6,50% w skali roku w maksymalnej kwocie 50 mln euro. Duży popyt na emisję obligacji zgłosili dotychczasowi obligatariusze spółki, którzy zapisali się na walory warte 21,281 mln euro w ofercie wymiany istniejących obligacji 2017/22 denominowanych w euro, zmniejszając kwotę tej serii pozostającą do wykupu do 23,719 mln euro. Na zielone obligacje spółki zapisało się również wielu nowych, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych inwestorów z całej Europy, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

- Jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni z ogromnego zainteresowania naszą pierwszą emisją zielonych obligacji, co zaowocowało solidnym popytem i sporą nadsubskrypcją. Duże zaufanie do naszego modelu biznesowego i oferty obligacji znalazło odzwierciedlenie w wysokim współczynniku wymiany obligacji przez naszych dotychczasowych inwestorów, a także w dużym zainteresowaniu ze strony nowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, takich jak EBOR, który deklaruje koncentrację na zrównoważonych inwestycjach w Europie Środkowo-Wschodniej - powiedział Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group.

Obligacje o wartości nominalnej 50 mln EUR, terminie zapadalności w 2027 r. i oprocentowaniu 6,50% w skali roku, płatnym kwartalnie, których zgodność z Zasadami Zielonych Obligacji ICMA została potwierdzona przez agencję imug | rating, będą przedmiotem obrotu na Otwartym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie od 23 listopada 2021 r. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem pełnił funkcję wyłącznego globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu w ramach transakcji. Rolę doradcy prawnego pełniła międzynarodowa firma Pinsent Masons.

Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji obligacji na finansowanie lub refinansowanie, w części lub w całości, nowych i/lub istniejących aktywów kwalifikowanych, a także instrumentów finansowych, które zostały wykorzystane do sfinansowania takich projektów lub aktywów, zgodnie z Ramami Zielonego Finansowania, dzięki czemu grupa Photon Energy wniesie znaczący wkład w przyszłość przyjazną środowisku.

Dowiedz się więcej o zielonych obligacjach EUR 2021/2027 grupy Photon Energy tutaj.

O spółce Photon Energy Group:

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz oczyszczania wody. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 110 MWp, z czego 89,3 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy ponad 890 MWp w Australii, Rumunii, na Węgrzech oraz w Poslce. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 330 MWp. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura w Australii i całej Europie.

Źródło: Spółka, #PEN

Zobacz także: Photon Energy NV - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości