114 mln zł zysku netto i 137 mln zł EBITDA Grupy OTL po trzech kwartałach 2021 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 lis 2021, 09:07

114 mln zł zysku netto i 137 mln zł EBITDA Grupy OTL po trzech kwartałach 2021 r.

Przychody ze sprzedaży Grupy OTL wyniosły 719,2 mln zł, co oznacza wzrost o 13,7% r/r, lecz po wyłączeniu działalności sprzedanych w 2020 r. realny wzrost przychodów wyniósł ponad 40% r/r. Grupa OTL w okresie I-IX 2021 r. kontynuowała poprawę wyników notując blisko 114 mln zł zysku netto. W efekcie dokonanej restrukturyzacji kluczowe koszty Grupy OTL po dziewięciu miesiącach 2021 r. spadły o ponad 58 mln zł r/r. Grupa OTL obniżyła zadłużenie odsetkowe do kwoty poniżej 66 mln zł, tj. poniżej dwukrotności wartości tego długu do EBITDA (znormalizowana), co stabilizuje sytuację finansową i zapewnia przywrócenie zdolności kredytowej.

- Na osiągnięcie prawie 137 mln zł EBITDA i zysku netto na poziomie blisko 114 mln zł po trzech kwartałach 2021 r. wpłynęły zarówno rosnąca sprzedaż, jak również pełne efekty restrukturyzacji. Radykalnie obniżyliśmy koszty stałe oraz finansowe. Jednocześnie zmniejszenie zadłużenia, poniżej dwukrotności długu do EBITDA, przywraca Grupie OTL normalną zdolność kredytową – stwierdził Konrad Hernik, prezes OT Logistics.

Grupa OTL w okresie I-IX 2021 r. wyraźnie poprawiła wyniki finansowe na wszystkich poziomach. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 719,2 mln zł (wzrost o 13,7%. r/r), a wynik netto sięgnął 113,9 mln zł wobec 52,9 mln zł straty w tym samym okresie przed rokiem. EBITDA wyniosła 137 mln zł w okresie I-IX 2021 r. i była wyższa o 96,4 mln zł r/r. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych, Grupa OTL zwiększyła EBITDA znormalizowaną (bez uwzględnienia pozostałej działalności operacyjnej) o ponad 50,9 mln zł.

W strukturze przychodów Grupy OTL najszybciej rosnącymi segmentami działalności była spedycja kontenerowa oraz przeładunki drobnicowe. Spadek sprzedaży odnotowano w zakresie przeładunku towarów masowych, w szczególności z powodu spadku importu węgla energetycznego, w efekcie wzrostu światowych cen węgla.

- Bez uwzględnienia działalności niekontynuowanej w roku 2021, przyrost przychodów ze sprzedaży Grupy OTL po dziewięciu miesiącach 2021 r. wyniósł ponad +40% r/r. Korzystna koniunktura rynkowa otwiera Grupie OTL dobre perspektywy dalszego zwiększania przychodów i zysków w zakresie kluczowej działalności portowej, także po wyłączeniu segmentu spedycji kontenerowej – dodał Konrad Hernik, prezes OT Logistics.

W roku 2021 Grupa OTL notuje pełne efekty dokonanej restrukturyzacji kosztowej oraz dezinwestycji aktywów. Po dziewięciu miesiącach 2021 r., w relacji do tego okresu 2020 r., Grupa OTL zwiększyła zysk brutto na sprzedaży o blisko 11 mln zł i równocześnie obniżyła poziom kosztów sprzedaży i zarządu o ponad 40 mln zł (w tym efekt dekonsolidacji spółek DBR, Luka Rijeka i STK). Jednocześnie znaczne zmniejszenie zadłużenia kredytowego i obligacyjnego przyniosło obniżenie odsetek od tego długu o -3,7 mln zł oraz spadek kosztów doradztwa restrukturyzacyjnego także o -3,7 mln zł. Redukcje kosztów sprzedaży i zarządu oraz kosztów restrukturyzacji mają charakter trwały, a koszty finansowe ulegną dalszemu obniżeniu.

Grupa OTL spłaciła kredyty i obligacje do poziomu 65,9 mln zł i znacząco obniżyła koszty finansowe, według stanu na koniec listopada 2021 r. Na 30.09.2021 r. Grupa OTL przywróciła dodatnią wartość kapitału własnego do wysokości 20,9 mln zł, tj. 1,74 zł przypadającej na jedną akcję. Zysk netto za okres I-IX 2021 r. przypadający na akcję wyniósł 9,49 zł, co oznaczało wzrost o 13,90 zł na akcję w roku 2021.

- Na koniec września 2021 r. Grupa OTL odnotowała blisko 21 mln zł kapitału własnego, zwiększając tę wartość na przestrzeni 2021 r. o blisko 107 mln zł. W tym okresie zysk netto przypadający na akcję zwiększył się do poziomu zbliżonego do aktualnego kursu giełdowego. – podkreślił Konrad Hernik, prezes OT Logistics.

W latach 2022-2025 Grupa OTL nadal planuje koncentrować działalność na obsłudze portowej klientów z Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa OTL będzie rozwijała także działalność spedycyjną na bazie dotychczasowej działalności OTL i Rentrans Cargo, poza spedycją kontenerową. Dobra koniunktura w przeładunkach portowych zapewnia Grupie OTL korzystne perspektywy wzrostu wykorzystania posiadanych aktywów do poprawy wyników operacyjnych. Stabilizacja sytuacji finansowej oraz poprawa wyników zapewnią Grupie OTL możliwość regularnych wypłat dywidend.

O Grupie OT Logistics:

Grupa OTL to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce, od ponad 70 lat świadczący usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podstawowym obszarem działalności Grupy OTL są rynki Europy Środkowo-Wschodniej – głównie: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Chorwacja.

W skład Grupy OTL wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia z jedynym dedykowanym terminalem ro-ro w Polsce, a także port śródlądowy we Wrocławiu. Od 2015 roku OT Logistics posiada także udziały w chorwackim porcie Rijeka. Grupa OTL jest także właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo, spółki Kolej Bałtycka – świadczącej usługi manewrowe i transport kolejowy. W skład Grupy OTL wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się usługami wsparcia projektów hydrotechnicznych.

Źródło: Spółka, #OTS

Zobacz także: OT Logistics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości