Konsorcjum MIBMiK, Medicofarma oraz OncoArendi Therapeutics otrzymało rekomendację dofinansowania z ABM | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 lis 2021, 15:24

Konsorcjum MIBMiK, Medicofarma oraz OncoArendi Therapeutics otrzymało rekomendację dofinansowania z ABM

Projekt „Discovery and development of novel antiviral drugs destabilizing RNA of coronaviruses”, zgłoszony przez Konsorcjum badawcze w składzie Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Medicofarma S.A. oraz OncoArendi Therapeutics (Lider Konsorcjum), otrzymał w dniu 29 listopada 2021 r. rekomendację dofinansowania przez Agencję Badań Medycznych (ABM) w kwocie ok. 37 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr 2021/ABM/05/00007 został złożony przez Spółkę w imieniu Konsorcjum, w ramach konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA - ABM/2021/5, finansowanego ze środków budżetu państwa.

Celem projektu jest stworzenie platformy odkrywania i rozwoju nowych leków przeciwwirusowych destabilizujących RNA wirusów, które mogą stanowić zagrożenie epidemiologiczne. Połączone doświadczenie partnerów Konsorcjum obejmuje przełomowe odkrycia naukowe dotyczące struktury wirusowego RNA oraz interakcji białek i małych cząsteczek z RNA wirusa, modelowania i badań przesiewowych w celu zidentyfikowania i rozwoju innowacyjnych małocząsteczkowych związków chemicznych. Finalnym rezultatem projektu będzie bezpieczny i skuteczny kandydat na lek, który może być podany doustnie we wczesnym stadium infekcji wirusowej, aby ograniczyć postęp choroby, zapobiec zaostrzeniu stanu pacjenta lub skrócić czas trwania choroby.

– Rekomendacja dofinansowania przez ABM pozwoli nam na uruchomienie kolejnego programu w ramach platformy RNA, skoncentrowanego na odkrywaniu i rozwoju leków zdolnych do skutecznego zapobiegania replikacji wirusów RNA. Aby zmaksymalizować szanse powodzenia w początkowych etapach projektu planujemy szerokie, wielotorowe podejście bazujące na unikalnej wiedzy i doświadczeniach partnerów Konsorcjum. W końcowym etapie wybierzemy najlepiej rokujące rozwiązanie – małą cząsteczkę, kandydata na lek, który przejdzie do fazy badań klinicznych. Biorąc pod uwagę przełomowość planowanych badań, jesteśmy przekonani o ogromnym potencjale ograniczenia światowego ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusów RNA - mówi dr Rafał Kamiński, Członek Zarządu i CSO OncoArendi Therapeutics.

O spółce OncoArendi Therapeutics:

OncoArendi Therapeutics (WSE: OAT) jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób włóknieniowych o podłożu zapalnym i chorób nowotworowych.

Model biznesowy OncoArendi polega na odkrywaniu i rozwoju leków pierwszych lub najlepszych w swojej klasie (ang. first-in-class lub best-in-class) i licencjonowaniu praw do ich dalszego rozwoju i sprzedaży większym firmom farmaceutycznym i biotechnologicznym o zasięgu globalnym.

W 2020 r. OncoArendi z sukcesem ukończyło 1 fazę kliniczną dla kandydata na lek OATD-01 – dualnego inhibitora chitynaz. W listopadzie 2020 r. OncoArendi podpisało z Galapagos NV największą w historii polskiej biotechnologii umowę o współpracy o wartości total biodollar ponad 320 mln EUR, co stanowi jednoznaczną walidację potencjału naukowego oraz modelu biznesowego Spółki.

Aktualnie strategia Spółki na lata 2021-2025 bazuje na 3 głównych obszarach: zróżnicowanym pipelinie, kontynuacji współpracy z Galapagos oraz innowacyjnej platformie leków oddziaływujących z mRNA.

Źródło: Spółka, #OAT

Zobacz także: OncoArendi Therapeutics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości