Feerum prezentuje wyniki po 3 kwartałach 2021 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 lis 2021, 08:53

Feerum prezentuje wyniki po 3 kwartałach 2021 r.

Spółka FEERUM S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, działająca także na rynkach eksportowych, opublikowała wyniki za trzy kwartały 2021 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 105,7 mln zł (+2,2% r/r). Z kolei skonsolidowany zysk netto FEERUM wyniósł 5,85 mln zł, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 7,16 mln zł, co w porównaniu z wynikami za cały 2020 rok przedstawia się pozytywnie (skonsolidowana strata netto za rok 2020 ‑7,4 mln zł).

Aktualny portfel zamówień FEERUM wynosi około 36,8 mln zł i obejmuje 29 umów. Z kolei potencjalny portfel klientów obejmuje 251,6 mln zł, w tym potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 65,4 mln zł.

– Porównując pierwsze trzy kwartały 2021 r. z tym samym okresem poprzedniego roku widzimy, że przychody ze sprzedaży z krajowego rynku i eksportu są obecnie na zbliżonych poziomach. Wpływ na to miała m.in. zintensyfikowana sprzedaż na rynku krajowym, której powodem był skrócony okres rozpatrywania wniosków agencyjnych (ARiMR) naszych klientów – mówi Daniel Janusz, Prezes Zarządu FEERUM S.A.

Drugim istotnym pozytywnym czynnikiem, który przełożył się na osiągnięte wyniki III kwartału 2021 r. był fakt sukcesywnej realizacji czwartego z kolei kontraktu zawartego z ukraińskim kontrahentem EPICENTR K LLC.

– Jeśli chodzi o negatywne czynniki to jednym ze strategicznych rynków dla Grupy jest rynek stali, gdzie w minionych kwartałach zaobserwowano problem jej niedoboru, a w konsekwencji wzrost cen. Dlatego wskaźniki rentowności uległy obniżeniu – komentuje Daniel Janusz.

W dalszej perspektywie, Zarząd oczekuje poprawy rentowności kontraktowanych umów sprzedaży zaplanowanych na kolejne okresy, w miarę przenoszenia zmiany cen surowców na ceny oferowanych produktów.

Po trzech kwartałach 2021 roku eksport odpowiadał za 51,9% przychodów. Wartość sprzedaży zagranicznej w tym okresie wyniosła blisko 55 mln zł. Głównym rynkiem eksportowym była Ukraina (50,4 mln zł).

– Oprócz silnej obecności na Ukrainie, warto też zwrócić uwagę na naszą obecność na Litwie. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku nasze przychody na rynku litewskim wzrosły o ponad 120 proc., do blisko 4 mln zł. Litwa jest dla nas szczególnie interesującym rynkiem m.in. ze względu na to, że podobnie jak w Polsce możemy tutaj liczyć na dopłaty unijne przy realizacji inwestycji – mówi Daniel Janusz.

O spółce Feerum:

FEERUM jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste i inne. Spółka oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi posprzedażowe, serwis i dostarczanie komponentów do urządzeń. Głównymi produktami FEERUM są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem (m.in. rozwiązania do transportu pionowego i poziomego, czyszczalnie oraz mieszalnie pasz). Głównymi klientami FEERUM są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady przemysłowe m.in.: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw.

FEERUM posiada nowoczesny zakład zlokalizowany w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) produkujący podzespoły i elementy do elewatorów, zapewniające wysoką precyzję wykonania i jakość wyrobów. Zakład wyposażony jest w maszyny i urządzenia do obróbki blach spełniający najwyższe światowe normy techniczne, produkcyjne i jakościowe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom. Spółka prowadzi również własną działalność badawczo-rozwojową, dzięki której do tej pory wprowadziła szereg ulepszeń i modernizacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych do budowy elewatorów. Od maja 2013 roku Spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

Źródło: Spółka, #FEE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości