GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 gru 2021, 14:02

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 1206/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG w ramach 1 (jednej) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów tej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 1206/2021

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 2 grudnia 2021 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatówWolumen emisji
1.AT0000A2U2H9RCBPKO1123100.000.000

kom abs/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości