Kruk chce przeznaczać na dywidendę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 gru 2021, 13:30

Kruk chce przeznaczać na dywidendę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku

Zarząd Kruka zakłada, że będzie rekomendował akcjonariuszom przeznaczanie na dywidendę co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej - poinformowała spółka w polityce dywidendowej do 2024 roku.

"Co do zasady spółka będzie dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy" - napisano w komunikacie.

Przyjęta polityka dywidendowa obowiązywać ma począwszy od roku kończącego się 31 grudnia 2021 r. do roku kończącego się 31 grudnia 2024 r.

Kruk nie wykluczył możliwości podjęcia decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

"Polityka podlegać będzie okresowej weryfikacji i/lub aktualizacji przez Zarząd, a decyzje w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy będą podejmowane uwzględniając sytuację rynkową, sytuację finansową Grupy KRUK, perspektywy dalszego jej rozwoju i kierunków działalności, inwestycje, decyzje związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu płynności, a także aktualne wymogi prawa" - napisano w komunikacie

Kruk podał, że pozostawienie całości zysku w spółce lub wypłata dywidendy w wysokości mniejszej niż 30 proc. jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:

− wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;

− spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie; 

− plany i perspektywy rozwoju Grupy będą wskazywać, że pozostawienie większych środków pieniężnych w Spółce przyczyni się do wzrostu wartości Spółki; 

− spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy; 

− wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących Spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;

− pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.

(PAP Biznes), #KRU

seb/ ana/

Zobacz także: Kruk SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości