Zysk netto sektora bankowego w I-X '21 wyniósł 10,58 mld zł, wzrósł rdr o 58,4 proc. - NBP (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 gru 2021, 16:45

Zysk netto sektora bankowego w I-X '21 wyniósł 10,58 mld zł, wzrósł rdr o 58,4 proc. - NBP (opis)

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-październik 2021 roku wyniósł 10,58 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 58,4 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

W samym październiku 2021 roku zysk netto wyniósł 1,15 mld zł, podczas gdy rok temu zysk był na poziomie 758 mln zł.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do października 2021 roku wyniosły 56,84 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5 proc. rok do roku. W październiku 2021 roku przychody wyniosły 5,9 mld zł co oznacza wzrost o 9,5 proc. rdr.

Koszty administracyjne były na poziomie 29,02 mld zł, o 0,3 proc. mniej iż przed rokiem. Koszty te w październiku wyniosły 2,9 mld zł, czyli spadły 1,2 proc. rdr.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 5,59 mld zł, spadając rdr o ok. 43,9 proc. W październiku odpisy wyniosły 836 mln zł, rosnąc 11 proc. rdr.

Poniżej wyniki sektora bankowego według danych NBP (w mln zł).

I-X 2021I-X 2020
Przychody odsetkowe40 40748 184
Koszty odsetkowe3 2398 740
Przychody z tytułu opłat i prowizji18 07215 866
Koszty z tytułu opłat i prowizji3 9883 768
Koszty administracyjne29 01829 093
Odpisy5 5879 965
Zysk netto10 5776 677

(PAP Biznes)

seb/ mfm/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości