Banki powinny przeanalizować adekwatność swojego podejścia do tworzenia odpisów na ryzyko prawne dot. kredytów w CHF - NBP | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 gru 2021, 10:18

Banki powinny przeanalizować adekwatność swojego podejścia do tworzenia odpisów na ryzyko prawne dot. kredytów w CHF - NBP

Banki powinny przeanalizować adekwatność swojego podejścia do tworzenia odpisów na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych - podał NBP w najnowszej edycji raportu o stabilności systemu finansowego w Polsce. W ocenie NBP, należałoby też zintensyfikować dążenia do pozasądowego rozwiązywania sporów i zawierania ugód ws. kredytów w CHF.

"Banki, we współpracy z firmami audytorskimi, powinny przeanalizować adekwatność swojego podejścia do tworzenia odpisów na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych. Znaczące rozbieżności pomiędzy bankami w tym zakresie mogą negatywnie wpływać na zaufanie do jakości sprawozdań banków" - napisano.

"Banki i kredytobiorcy powinni zintensyfikować dążenia do pozasądowego rozwiązywania sporów i zawierania ugód w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Zawieranie takich ugód powinno następować na warunkach ustalonych pomiędzy kredytobiorcą i bankiem. Z punktu widzenia banków prowadziłoby to do ograniczenia ryzyka i kosztów związanych z długotrwałymi procesami sądowymi i wpisywało się w rolę banków jako instytucji zaufania publicznego. Takie rozwiązanie mogłoby być również korzystne dla kredytobiorców, dla których spory sądowe też wiążą się z dużą niepewnością co do kształtu ostatecznych rozstrzygnięć i ich skutków finansowych oraz kosztami i przewlekłością postępowań w warunkach dużego obciążenia systemu sądowniczego" - dodano.

Analiza przeprowadzona w niniejszej edycji Raportu opiera się na danych dostępnych do dnia 31 października 2021 r. (cut-off date). (PAP Biznes)

pat/ mfm/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości