Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-12-07 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 gru 2021, 07:02

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-12-07

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-12-07 - 2021-12-13

WTOREK, 7 GRUDNIA

11:00 - NOVITA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Zielona Góra. W sprawie przyjęcia do stosowania “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz wypłaty dywidendy nadzwyczajnej.

- BIG CHEESE STUDIO S.A. - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki BIG CHEESE STUDIO S.A.

- IBSM - Zwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. Cd. WZA z 30.11.2021

ŚRODA, 8 GRUDNIA

10:00 - BOS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie wyrażenia ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w lub indeksowane do waluty obcej.

11:00 - RADPOL - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków rady nadzorczej.

14:00 - PROCAD - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Gdańsk. Cd. NWZA z 30.11.2021

- ABPL - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 1,00 PLN na akcję.

CZWARTEK, 9 GRUDNIA

10:00 - WINVEST - Zwyczajne walne zgromadzenie

12:00 - REINO - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii J, zmiany statutu.

- CDRL - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 2,00 PLN na akcję.

- KREC - Dzień dywidendy

Zaliczka dywidendy w wysokości 0,50 PLN na akcję.

- ZYWIEC - Dzień dywidendy

Zaliczka dywidendy w wysokości 20 PLN na akcję.

PIĄTEK, 10 GRUDNIA

15:00 - KERNEL - Zwyczajne walne zgromadzenie

- ALUMETAL - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 6.016 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALUMETAL S.A.

- AMICA - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 600 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki AMICA S.A.

- CYFRPLSAT - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,80 PLN na akcję.

- INGBSK - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 5,10 PLN na akcję.

- IZOBLOK - Wezwanie

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki Izoblok SA w ogłoszonym wezwaniu po cenie 50,41 PLN za akcję.

- MBANK - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 917.637 akcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK S.A.

PONIEDZIAŁEK, 13 GRUDNIA

11:00 - COALENERG - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:00 - NETIA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie połączenia ze spółką pod firmą IST Sp. z o.o.

12:00 - IFSA - Zwyczajne walne zgromadzenie

- RAFAMET - Wezwanie

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki Rafamet SA w ogłoszonym wezwaniu po cenie 17,21 PLN za akcję.

(PAP)

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości