Monitor kadrowy - zestawienie od 30 listopada do 6 grudnia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 gru 2021, 10:07

Monitor kadrowy - zestawienie od 30 listopada do 6 grudnia

Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW

BANK HANDLOWY SA - informacja o decyzji członka zarządu o nieubieganiu się o wybór na stanowisko członka zarządu w następnej kadencji

30 listopada 2021 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. otrzymał informację, że pan James Foley nie będzie ubiegał się o wybór na kolejną kadencję na stanowisko członka zarządu banku i do dnia 28 lutego 2022 r. będzie pełnił mandat członka zarządu.

BANK HANDLOWY SA - informacja o powołaniu członka zarządu banku

3 grudnia 2021 roku rada nadzorcza banku uchwałą powołała Katarzynę Majewską do pełnienia funkcji członka Zarządu Banku na kolejną trzyletnią kadencję. Kadencja rozpoczyna się w dniu 11 stycznia 2022 r. W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie banku Katarzyna Majewska pełniła będzie funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za operacje i technologię.

CELON PHARMA SA - zmiana w składzie zarządu

30 listopada 2021 roku zarząd Celon Pharma S.A. powziął informację o rezygnacji Iwony Giedronowicz ze stanowiska członka zarządu spółki.

Rada nadzorcza spółki podjęła 30 listopada 2021 r. uchwałę o powołaniu z dniem 15 grudnia 2021 r. w skład zarządu Doroty Zwolińskiej, powierzając jej funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego.

GAMING FACTORY SA - rezygnacja ze stanowiska wiceprezesa zarządu

29 listopada 2021 r. Łukasz Bajno złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu spółki ze skutkiem na 1 grudnia 2021 r.

MERCATOR MEDICAL SA - powołanie osoby zarządzającej

30 listopada 2021 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 1 grudnia 2021 r. Moniki Żyznowskiej, pełniącej dotąd funkcję członka zarządu, na stanowisko wiceprezesa zarządu emitenta.

IMS SA - rezygnacja członka zarządu

30 listopada 2021 r. Piotr Kabaj złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu spółki, ze skutkiem na 30 listopada 2021 r.

POLWAX SA - powołanie członka rady nadzorczej w drodze kooptacji

1 grudnia 2021 r. rada nadzorcza, w drodze kooptacji nowego członka rady nadzorczej - Adama Łanoszkę.

Adam Łanoszka będzie sprawował swoje czynności do czasu zatwierdzenia jego powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.

DROZAPOL-PROFIL SA - powołanie prokurenta

1 grudnia 2021 r. zarząd Drozapol-Profil SA podjął uchwałę o udzieleniu prokury łącznej Markowi Wełnowskiemu.

HOLLYWOOD SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

1 grudnia 2021 roku Piotr Przedwojewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej emitenta. Przyczyną podjętej decyzji były powody osobiste.

ALIOR BANK SA - powołanie członków rady nadzorczej banku

1 grudnia 2021 r. NWZA emitenta powołało w skład rady nadzorczej: Małgorzatę Erlich - Smurzyńską, Pawła Wojciecha Knopa.

URSUS SA W UPADŁOŚCI - zmiany w składzie zarządu

1 grudnia 2021 r. zarząd URSUS SA w upadłości informuje, iż 30 listopada 2021 r. na posiedzeniu rady nadzorcza URSUS, Andrzej Urbański złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu skuteczną z chwilą złożenia tego oświadczenia.

Zarząd emitenta informuje ponadto, iż rada nadzorcza, uchwałą powołała Andrzeja Zarajczyka do zarządu emitenta bieżącej, wspólnej kadencji, powierzając mu funkcję prezesa zarządu URSUS. Aktualnie zarząd emitenta jest jednoosobowy.

VRG SA - delegowanie członka rady nadzorczej do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki

2 grudnia 2021 r., rada nadzorcza spółki uchwałą delegowała zastępcę przewodniczącego RN Jana Pilcha do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu. Delegowanie nastąpiło na okres od dnia 11 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r.

OT LOGISTICS SA - czasowe delegowanie przewodniczącego rady nadzorczej na członka zarządu

2 grudnia 2021 r. zarząd OT Logistics SA informuje, iż RN OTL podjęła uchwałę w sprawie delegowania Artura Szczepaniaka, przewodniczącego RN spółki, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Spółki na okres 3 miesięcy. Powyższa delegacja jest skuteczna od dnia 1.12.2021 r.

BUMECH SA - zmiany w składzie rady nadzorczej

02.12.2021 roku NWZ emitenta odwołało z funkcji członka rady nadzorczej Macieja Cejrowskiego i Cezarego Hermanowskiego oraz Dorotę Giżewską, a także powołało w skład tego organu Annę Sutkowską i Kamilę Kliszkę oraz Jacka Sochę i Jerzego Walczaka.

W dniu wczorajszym spółka otrzymała od Krzysztofa Geritz rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej z dniem 01.12.2021 roku.

GI GROUP POLAND SA - powołanie nowego członka zarządu

2 grudnia 2021 roku rada nadzorcza emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Antonio Carvelli do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu spółki.

LIBET SA - informacje dot. rezygnacji członka zarządu.

3 grudnia 2021 roku emitentowi doręczono oświadczenie Sławomira Salamon o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu spółki, ze skutkiem na dzień 3 grudnia 2021 roku.

DGA SA - odwołanie wiceprezesa zarządu

6 grudnia 20121 roku rada nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu Mirosława Marka z funkcji wiceprezesa zarządu DGA SA. Powodem złożonej rezygnacji przez Mirosława Marka, jest podjęcie decyzji o kontynuowaniu kariery zawodowej w innej dziedzinie niż ta, za którą był odpowiedzialny w strukturach DGA S.A.

CI GAMES SA - powołanie nowego członka rady nadzorczej

6 grudnia 2021 r., nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwałą powołało w skład rady nadzorczej Adama Niewińskiego, na bieżącą wspólną kadencję, powierzając mu funkcję członka rady nadzorczej.

NOVATURAS AB - zmiany w zarządzie

6 grudnia 2021 r., spółka informuje o rezygnacji z funkcji członka zarządu Janka Pohla z dniem 17 grudnia.

BUDIMEX SA - wniosek członka zarządu o jego odwołanie

6 grudnia 2021 r., zarząd Budimex SA informuje, że Cezary Mączka - członek zarządu złożył wniosek o jego odwołanie z dniem 31 grudnia 2021 r. Jako powód złożenia ww. wniosku wskazał zamiar kontynuowania kariery zawodowej na rynkach zagranicznych.

POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W CIECHANOWIE - rezygnacja prezesa zarządu banku w Ciechanowie

6 grudnia 2021 r. Andrzej Kopeć złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu i członka zarządu banku w

Ciechanowie, z upływem 6 grudnia 2021 r. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

mra/ abs/ amp/ zdz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości