Bank Pekao zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Warszawskim | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 gru 2021, 15:57

Bank Pekao zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Warszawskim

Zintensyfikowanie dotychczasowej kooperacji, realizacja wspólnych projektów, wymiana wiedzy i doświadczeń, a także wsparcie finansowe uczelni to główne cele, jakie zostały dzisiaj omówione oraz jakie zostały zintensyfikowane poprzez podpisanie kolejnego porozumienia do łączącej Bank Pekao S.A. oraz Uniwersytet Warszawski umowy strategicznej.

Intensywny rozwój Pekao S.A. możliwy jest m.in. dzięki jego obecnym i przyszłym pracownikom, dlatego bank stawia z jednej strony na podnoszenie kwalifikacji osób w nim zatrudnionych, z drugiej zaś na pozyskiwanie kadr, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Służy temu współpraca z czołowymi uczelniami wyższymi w kraju, której celem jest również wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami biznesu a przedstawicielami świata nauki. Od lat Bank Pekao intensywnie rozwija m.in. współpracę z Uniwersytetem Warszawskim, która dziś uległa dalszemu zacieśnieniu.

Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. i Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w ramach dotychczasowych umów o wzajemnej wymianie doświadczeń w obszarze nauki, biznesu oraz kreowania innowacji podpisali dziś porozumienie, na mocy którego Pekao S.A zobowiązuje się do przekazanie uczelni darowizny. Uniwersytet Warszawski przeznaczy ją na doposażenie sal edukacyjnych. Otrzymane od banku środki umożliwią zakup urządzeń teletechnicznych (monitorów, tablic interaktywnych, mikrofonów, kamer, głośników, urządzeń sieciowych) niezbędnych do prowadzenia zajęć w formule hybrydowej.

– Chcąc nadążyć za niezwykle szybkimi zmianami, jakie dotyczą obszaru naszej biznesowej działalności, cały czas jako organizacja musimy się rozwijać. Najlepiej temu służy poszerzanie wiedzy, kontakt ze światem akademickim oraz zapraszanie do współpracy studentów, którzy wnoszą do projektów nową perspektywę. W naszej strategii rozwoju kładziemy bardzo silny akcent na dalszą intensyfikację kooperacji z uczelniami wyższymi, widząc wśród studentów źródło naszych przyszłych kadr. Zależy nam na tym, aby stać się dla nich pracodawcą pierwszego wyboru, dlatego będziemy poszerzać zakres naszych aktywności, do nich skierowanych. Krokiem na rzecz realizacji tego celu jest także zawarcie pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Uniwersytetem Warszawskim umowy o strategicznej współpracy – powiedział Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

– Bank Pekao S.A. jest jednym z najważniejszych polskich banków zarówno pod względem aktywów, jak i działalności na rynku finansowym w Polsce. Wspiera badania naukowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim w szczególności w dziedzinie nauk społecznych – finansów, ekonomii, zarządzania, a także w obszarze nauk przyrodniczych. Oferuje także staże, praktyki i stypendia dla najzdolniejszych studentów. Podpisanie umowy o strategicznej współpracy przyczyni się do realizacji nowych działań w obszarze nauki, biznesu i tworzenia innowacji. Z jednej strony Bank Pekao S.A. będzie miał możliwość zaproszenia do współpracy młodzież studiującą na różnych wydziałach UW, a z drugiej Uniwersytet skorzysta z zaplecza finansowego i praktycznego partnera – podkreślił Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Bank Pekao S.A. od lat angażuje się na rzecz środowiska akademickiego, biorąc m.in. udział w wielu inicjatywach organizowanych przez samorządy studenckie i uczelnie, a także realizuje rocznie około 500 różnych przedsięwzięć skierowanych do studentów. Co roku zaprasza ich także do udziału w Akademii Żubra – programie letnich praktyk oraz w programie stażowym Banking Champions umożliwiając im tym samym zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Działania Pekao S.A. są bardzo cenione przez środowisko studenckie. Bank Pekao już po raz piąty został doceniony przez Parlament Studentów RP, który w tym roku przyznał mu nagrodę za wsparcie inicjatyw studenckich. Wcześniej Bank był wyróżniany za współpracę ze środowiskiem studenckim, ofertę dla studentów – Konto Przekorzystne dla młodych z aplikacją PeoPay i Kartą Rewolucyjną, a także został uznany za Instytucję Przyjazną Młodym.

O Banku Pekao:

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,9 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie dwóch najbardziej odpornych wśród 50 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Źródło: Spółka, #PEO

Zobacz także: Bank Pekao SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości