Wysokie parametry czułości i swoistości testów diagnostycznych Urteste na raka prostaty | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 gru 2021, 12:55

Wysokie parametry czułości i swoistości testów diagnostycznych Urteste na raka prostaty

Urteste S.A., biotechnologiczna spółka specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych z próbek moczu otrzymała raport końcowy z eksperymentu medycznego w projekcie testu diagnostycznego na raka prostaty (EASY-TEST). Eksperyment medyczny przeprowadzony w grupie 164 uczestników przez niezależną firmę CRO (Contract Research Organization) wykazał czułość i swoistość testów na poziomie odpowiednio 90,9% i 93,5%.

Eksperyment medyczny był przeprowadzony w pięciu ośrodkach medycznych. Celem badania była ocena parametrów czułości i swoistości testu oraz porównanie czułości i swoistości testu względem markera PSA u pacjentów z rakiem prostaty. W eksperymencie medycznym uczestniczyło 164 uczestników w trzech grupach: pacjenci z rakiem prostaty, pacjenci z zapaleniem prostaty lub łagodnym przerostem prostaty, zdrowi ochotnicy.

W przeprowadzonym badaniu testu diagnostycznego na raka prostaty (EASY-TEST) uzyskano:

  • wysoką czułość wynoszącą 90,9%.
  • wysoką swoistość wynoszącą 93,5% w grupie chorych na raka prostaty względem zdrowych osób.

Ponadto badanie wykazało wysoką korelację wyników EASY-TEST z wynikami powszechnie stosowanego w diagnostyce prostaty testu PSA wynoszącą 89,4%. Ze względu na dwa możliwe wyniki testu (wynik ujemny bądź dodatni), EASY-TEST jest natomiast łatwiejszy w interpretacji.

- Wyniki eksperymentu medycznego w projekcie EASY-TEST są zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
W naszej opinii uzyskane bardzo wysokie parametry czułości i swoistości naszych testów potwierdzają istotne możliwości diagnostyczne platformy technologicznej Urteste do wczesnej diagnostyki nowotworów i jej efektywność w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – mówi prof. Adam Lesner, główny pomysłodawca projektu, współzałożyciel i przewodniczący Rady Naukowej Urteste.

Na podstawie uzyskanych wyników zostanie opracowany finalny prototyp testu oraz zaprojektowane badanie kliniczne, które posłuży do certyfikacji przyszłego wyrobu medycznego IVD (In Vitro Diagnostics), co z kolei umożliwi wprowadzenie produktu na rynek.

- Uzyskane wyniki są w pełni zgodne z naszymi założeniami, potwierdzają zasadność kontynuowania projektu EASY-TEST oraz koncepcję testów z próbki moczu do wcześniej diagnostyki chorób nowotworowych. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do dalszego rozwoju platformy technologicznej Urteste. Naszym celem jest opracowanie testów diagnostycznych z próbki moczu dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Głęboko wierzymy, że nasza technologia jest przełomowa w skali globalnej i ma realną szansę na komercjalizację - mówi Grzegorz Stefański, współzałożyciel i Prezes Zarządu Urteste.

Obecnie w pipeline Urteste znajduje się 15 projektów testów onkologicznych, na różnych etapach rozwoju, na różne typy nowotworów, takie jak: rak prostaty, trzustki, nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak. Najbardziej zaawansowanymi projektami Spółki są EASY-TEST (rak prostaty) oraz Panuri (rak trzustki).

O Urteste:

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Motto działalności Urteste brzmi: Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie – Early cancer detection saves lives. Przełomowa technologia firmy polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Zespół spółki tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w kierowaniu firmami z branży medycznej oraz naukowcy specjalizujący się w obszarze enzymów proteolitycznych i chemii peptydów.

Źródło: Spółka, #HRT

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości