TeleMed24 rozszerza obsługę dla osób głuchych i niedosłyszących. Trwa emisja akcji MKW SA we współpracy z Beesfund | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 sty 2022, 17:40

TeleMed24 rozszerza obsługę dla osób głuchych i niedosłyszących. Trwa emisja akcji MKW SA we współpracy z Beesfund

MKW SA, właściciel cyfrowej platformy usług medycznych TeleMed24, zawarła umowę z regionalnym oddziałem Polskiego Związku Głuchych. W ramach współpracy spółka zapewni dostosowanie systemu teleopieki do obsługi osób głuchych i niedosłyszących. Szacuje się, że pacjentów z uszczerbkiem słuchu w Polsce jest łącznie około 1,4 miliona.

Zakopiańska spółka MKW w 2021 r. zanotowała wzrost popytu na usługi teleopieki o ponad 300%, stając się trzecim co do wielkości tego typu podmiotem w Polsce. Jeszcze do 12 stycznia trwać będzie crowdfundingowa emisja akcji MKW SA o wartości do 2 mln zł, dostępna na stronie www.emisje.mkw.com.pl. Spółka chce pozyskać środki na rozszerzenie dostępności i promocję innowacyjnych rozwiązań opieki zdalnej.

– Szacuje się, że w kraju jest obecnie około 500 tys. osób niesłyszących i 900 tys. osób niedosłyszących. Mimo obowiązującej od lat ustawy o języku migowym, która nakłada na instytucje obowiązek zapewnienia odpowiedniej obsługi tej grupy osób, nadal napotykają one na szereg barier. W ramach współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, znosimy te bariery w ramach świadczonych przez nas usług teleopieki – wyjaśnia Wincenty Pelc, prezes zarządu MKW SA.

MKW rozwija opiekę zdalną nad pacjentami, opartą na zespole ratowników medycznych dostępnych całą dobę, 7 dni w tygodniu oraz dedykowanej platformie cyfrowej TeleMed24. Do tego celu firma wykorzystuje teleopaski. Służą one do lokalizacji pacjenta i automatycznej diagnostyki parametrów życiowych, z możliwością połączeń z ratownikami oraz wysyłania zgłoszeń SOS do Centrum Operacyjno-Pomocowego w trybie automatycznym, jak i na życzenie.

– Właśnie pracujemy nad tym, aby z teleopasek mogły korzystać osoby z wadami słuchu. Rozwiązania umożliwiające ich obsługę wprowadzimy od 15 stycznia – zapowiada Wincenty Pelc, prezes zarządu MKW SA.

W pierwszej kolejności TeleMed24 rozszerzy zespół ratowników medycznych o specjalistów posługujących się językiem migowym. Po wysłaniu wezwania SOS z teleopaski użytkownik będzie mógł połączyć się z wykwalifikowanym ratownikiem. Nowa funkcja to możliwość powiadomienia wskazanej przez użytkownika osoby bliskiej posługującej się językiem migowym, po otrzymaniu przez ratowników sygnału SOS.

– Dzięki wsparciu Polskiego Związku Głuchych zamierzamy pracować nad dalszym rozwojem naszej platformy. Ale to nie wszystko. W planie mamy też uruchomienie outsourcingu naszych specjalistów, aby umożliwić obsługę podmiotów i instytucji objętych przepisami ustawy o języku migowym – dodaje prezes MKW SA.

MKW od 2011 roku posiada status podmiotu leczniczego, prowadząc między innymi pielęgniarską długoterminową opiekę domową w ramach wieloletnich umów z NFZ oraz fizjoterapię ambulatoryjną. W ostatnich dwóch latach notuje dynamicznie rosnący popyt na usługi całodobowej teleopieki nad pacjentami. – Dzięki zawartym w ostatnich miesiącach umowom w obszarze teleopieki, przychody spółki za 2021 rok znacznie przekroczą 3 mln zł, tj. ok. 10% więcej r/r. W długoterminowej prognozie realne jest znaczne przyspieszenie zarówno w zakresie tempa przyrostu nowych podopiecznych, jak przychodów i zysku spółki – mówi Wincenty Pelc.

Z rozwiązań teleopieki korzysta obecnie w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób. Większość analiz wskazuje, że ich liczba będzie rosnąć skokowo, ponieważ Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Według szacunków GUS w 2050 roku w Polsce będzie żyło ponad 11 milionów osób mających ukończony 65 rok życia. Procesowi temu towarzyszy coraz powszechniejsza samotność: badanie "Oblicza Samotności" przygotowane przez Szlachetną Paczkę pokazuje, że już teraz co trzeci Polak powyżej 74. roku życia mieszka sam.

Źródło: Spółka

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości