GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych PS0527 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 sty 2022, 18:45

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych PS0527

Uchwała Nr 33/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji skarbowych PS0527

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 25 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego dopuszczone są obligacje skarbowe PS0527, emitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 1/2022 Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2022 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 25 maja 2027 r.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a

ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, oraz na podstawie § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 18 stycznia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym obligacje skarbowe, o których mowa w § 1, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „PL0000114393”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PS0527”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości