GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D spółki OVID WORKS S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 sty 2022, 17:40

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D spółki OVID WORKS S.A.

Uchwała Nr 45/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i D spółki OVID WORKS S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki OVID WORKS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B,

2) 966.000 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii D.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości