Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2022-01-17 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 sty 2022, 07:02

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2022-01-17

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2022-01-17 - 2022-01-23

PONIEDZIAŁEK, 17 STYCZNIA

02:30 - Chiny - PKB (IV/2021)

03:00 - Chiny - Produkcja przemysłowa (12/2021)

09:30 - Debiut na giełdzie

Uroczystość debiutu BETA ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na Głównym Rynku GPW.

10:00 - Investors TFI - Konferencja prasowa

Webinar - Podsumowanie działalności Investors TFI w 2021 r., rynki finansowe w 2022 r.

10:00 - GUS - Polska - Zmiana eksportu (11/2021)

10:00 - GUS - Polska - Zmiana importu (11/2021)

11:00 - Ministerstwo Infrastruktury - Konferencja prasowa

Podsumowanie wyników portów morskich za 2021 rok.

11:00 - OAT - Konferencja prasowa

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A. organizuje spotkanie poświęcone omówieniu rozwijanej przez spółkę technologii celującej w RNA.

14:00 - NBP - Polska - Inflacja bazowa r/r (12/2021)

WTOREK, 18 STYCZNIA

05:30 - Japonia - Produkcja przemysłowa (11/2021)

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (oczekiwania) (1/2022)

11:00 - Niemcy - Wskaźnik ZEW (syt. bieżąca) (1/2022)

11:00 - UE - Indeks ZEW (1/2022)

14:30 - USA - Wskaźnik Empire Manufacturing w okręgu Nowy Jork (1/2022)

ŚRODA, 19 STYCZNIA

08:00 - Niemcy - CPI (12/2021)

08:00 - Wielka Brytania - CPI (12/2021)

10:00 - UE - Saldo obrotów bieżących (niewyrównane sezonowo) (11/2021)

14:30 - USA - Liczba rozpoczętych budów (12/2021)

14:30 - USA - Liczba wydanych pozwoleń na budowę (12/2021)

- SEG - Cykl webinariów - Wyzwania raportowania rocznego: Taksonomia SF

CZWARTEK, 20 STYCZNIA

10:00 - GUS - Polska: Dane dotyczące koniunktury konsumenckiej (1/2022)

11:00 - UE - Inflacja CPI r/r (12/2021)

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

14:30 - USA - Wskaźnik Philadelphia Fed (1/2022)

16:00 - USA - Sprzedaż domów na rynku wtórnym m/m (12/2021)

- MF - Polska - Ministerstwo Finansów opublikuje dane o zadłużeniu Skarbu Państwa (11/2021)

PIĄTEK, 21 STYCZNIA

00:30 - Japonia - CPI (12/2021)

08:00 - Wielka Brytania - sprzedaż detaliczna (12/2021)

10:00 - GUS - Polska - Ceny Produkcji (PPI) (12/2021)

10:00 - GUS - Polska - Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (12/2021)

10:00 - GUS - Polska - Liczba mieszkań w rozpoczętych budowach (12/2021)

10:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (12/2021)

10:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł (12/2021)

10:00 - GUS - Polska - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej (1/2022)

14:00 - NBP - Polska - Przewidywane obciążenia aktywów i pasywów (12/2021)

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości