GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 sty 2022, 17:38

GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Uchwała Nr 67/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

§ 1

Na podstawie § 17 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy wyznacza na 25 stycznia 2022 r. dzień ostatniego notowania 88.700.000 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLGTC0000334”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: GTC SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości