Sescom publikuje wyniki szacunkowe za 2020/21 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 sty 2022, 10:04

Sescom publikuje wyniki szacunkowe za 2020/21

Sescom, firma technologiczna, działająca w branży Facility Management (FM), zaprezentowała szacunkowe wyniki w roku obrotowym 2020/2021 w ujęciu segmentowym. W podstawowym zakresie działalności, tj. FM spółka osiągnęła przychody w kwocie 133,7 mln zł w porównaniu z 135,8 mln zł rok wcześniej oraz wynik EBITDA w wysokości 10,4 mln zł wobec 10,7 mln zł wypracowanych w roku poprzedzającym. Skonsolidowany zysk netto z działalności podstawowej wyniósł 4,6 mln zł w porównaniu z 5,4 mln zł w roku poprzednim.

Pozostałe segmenty grupy Sescom, będące na wczesnym etapie rozwoju: technologie wodorowe oraz usługi serwisowe dla małego biznesu i B2C wygenerowały 0,7 mln zł przychodów oraz stratę netto w wysokości -1,6 mln zł. Rok obrotowy 2020/2021 był pierwszym okresem działalności tych segmentów w grupie.

Skonsolidowane przychody Sescom w roku obrotowym 2020/2021 wyniosły 134,4 mln zł, a EBITDA 9,6 mln zł. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 3 mln zł.

Spółka od początku roku obrotowego 2021/22 obserwuje poprawę koniunktury w związku z powrotem branży handlu detalicznego do inwestycji w posiadane punkty sprzedaży. W dwóch pierwszych miesiącach (październik i listopad 2021 r.) nowego roku obrotowego Sescom wypracował łącznie 27,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 15,4 proc. W tym okresie spółka wykonała o ok. 7 proc. prac serwisowych więcej niż przed rokiem.

-– Miniony rok obrotowy, niezależnie od wymagających warunków zewnętrznych, stał pod znakiem inwestycji, takich jak m.in. podwyższenie kapitałów w „spółkach córkach”: SES Hydrogen (spółka założona w celu realizacji projektów w obszarze technologii wodorowych, w tym: infrastruktury do produkcji i tankowania wodoru) i FIXFM (start-up rozwijający innowacyjną platformę rezerwacji technicznych usług serwisowych) czy nabycie udziałów w Bankilo (spółce tworzącej platformę do sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z OZE). Nie zwalniamy tempa, dostrzegając potencjał do skokowego wzrostu. Poprawa koniunktury w branży, na co wskazuje wzrost sprzedaży osiągnięty w okresie październik-listopad 2021 r., pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość – komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescom.

Począwszy od sprawozdania za rok obrotowy 2020/21, Sescom będzie prezentować skonsolidowane dane finansowe w podziale na trzy segmenty: FM, technologie wodorowe w ramach SES Hydrogen oraz usługi serwisowe dla małego biznesu i odbiorców indywidualnych w ramach FIXFM, celem ich łatwiejszej interpretacji. Szczegóły w raporcie bieżącym: https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/41379517,sescom-sa-2-202....

W zakresie biznesu podstawowego, jakim jest FM, Sescom w ujęciu rok do roku osiągnął zbliżoną sprzedaż, jak i wynik EBITDA. Nieznaczny spadek obrotów to konsekwencja mniejszej liczby wykonanych prac serwisowych, w następstwie ograniczeń handlowych w Polsce i innych krajach UE związanych z epidemią (czas trwania restrykcji dotyczących handlu w galeriach handlowych oraz funkcjonowania branży HoReCa był w minionym roku obrotowym znacznie dłuższy).

Obniżony wynik netto na poziomie skonsolidowanym to przede wszystkim konsekwencja uwzględnienia strat technologicznych spółek zależnych: SES Hydrogen oraz FIXFM, które etap komercjalizacji mają dopiero przed sobą. Należy także wskazać na wzrost wynagrodzeń.

-– W roku obrotowym 2020/21 prowadziliśmy aktywne działania nad rozwojem produktów i usług w ramach perspektywicznych projektów SES Hydrogen i FIXFM. Traktujemy je priorytetowo. Naturalnym jest, że w początkowym stadium rozwoju przedsięwzięć o charakterze start-upowym, generowane koszty są zasadniczo wyższe od przychodów. Ponosimy je, wierząc w powodzenie tych inwestycji, a co za tym idzie, oczekując istotnej stopy zwrotu w przyszłości. Nasz biznes podstawowy, jakim jest FM, pomimo utrudnień pandemicznych, pozostał stabilny. W kolejnym roku obrotowym skoncentrujemy się na dalszym wykładniczym rozwoju spółki oraz zwiększeniu udziałów w rynku FM w Polsce i zagranicą – podkreśla Halbryt.

O spółce Sescom:

Sescom to spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług technicznego Facility Management, mocno skoncentrowana na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy oraz na potrzebach otoczenia związanych ze zrównoważonym rozwojem. Od 2008 roku świadczy kompleksowe usługi dla sieci handlowych. Zapewnia utrzymanie techniczne, optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych oraz efektywność energetyczną. Łączy bezpieczeństwo i standardy jakościowe z indywidualnie projektowanymi rozwiązaniami. W 2021 roku zrealizowała zlecenia dla ponad 350 klientów z 24 krajów Europy. Spółka Sescom S.A. od 2013 roku notowana jest na GPW w Warszawie.

Źródło: Spółka, #SES

Zobacz także: Sescom SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości