Trakcja miała w IV kw. ok. 249,8 mln zł przychodów i 29 mln zł EBITDA - szacunki | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 sty 2022, 20:33

Trakcja miała w IV kw. ok. 249,8 mln zł przychodów i 29 mln zł EBITDA - szacunki

Trakcja miała w IV kwartale 2021 r. ok. 29 mln zł zysku EBITDA oraz 15,4 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, przy przychodach na poziomie 249,8 mln zł - podała spółka we wstępnych szacunkach. Zysk brutto wyniósł 61,8 mln zł.

W całym 2021 r. spółka szacuje przychody ze sprzedaży na 792,8 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży na 22,8 mln zł, EBITDA na 28,6 mln zł, a zysk brutto na 34,6 mln zł.

Trakcja poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji.

W czwartym kwartale 2021 r. wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na EBITDA i zysk brutto spółki był dodatni i wyniósł 2,17 mln zł.

Na wyniki czwartego kwartału - zgodnie z komunikatem - wpływ miało ponadto uzyskanie przychodu z tytułu dywidendy od spółki zależnej AB Kauno Tiltai, w kwocie 45,3 mln zł oraz transakcja sprzedaży nieruchomości w Warszawie za 25 mln zł.

"Powyższe szacunki wyników nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów. W szczególności spółka nie przeprowadziła dotychczas, tj. do dnia publikacji niniejszego raportu, testów na utratę wartości inwestycji w jednostkach zależnych, w związku z czym nie zostały ujęte w zaprezentowanych szacunkowych wynikach spółki ewentualne odpisy aktualizujące wartość inwestycji. Istotnymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na szacunki wartości inwestycji, a tym samym na wynik testów na utratę wartości inwestycji, są rentowność realizowanych kontraktów budowlanych oraz przyjęty poziom stopy dyskontowej (przyjęty poziom EBITDA i WACC, który uzależniony jest m.in. od poziomu rynkowych stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2021 roku)" - napisano.

Ostateczne wyniki finansowe spółki zostaną przekazane w jednostkowym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany 31 marca 2022 r.

(PAP Biznes), #TRK

doa/ osz/

Zobacz także: Trakcja SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości