Kalendarium rynku NewConnect 2022-01-28 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 sty 2022, 07:02

Kalendarium rynku NewConnect 2022-01-28

Kalendarium rynku NewConnect 2022-01-28 - 2022-02-03

PIĄTEK, 28 STYCZNIA

11:00 - WOODPCKR - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Wrocław. W sprawie rezygnacji ze stosowania uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych, zmiany statutu.

12:00 - MPAY - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu, ustanowienia programu managerskiego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P.

- BIOMAXIMA - Wycofanie akcji z obrotu

Ostatni dzień obrotu na rynku NewConnect akcjami na okaziciela serii A, B, C i D spółki BIOMAXIMA S.A.

PONIEDZIAŁEK, 31 STYCZNIA

12:00 - CLOUD - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki, przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej, zmiany statutu.

- KLABATER - Wprowadzenie do obrotu

Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KLABATER S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

WTOREK, 1 LUTEGO

14:00 - MODERNCOM - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie połączenia spółek, zmian w radzie nadzorczej.

(PAP)

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości