Zarząd Develii uważa, że cena w wezwaniu na akcje spółki nie odpowiada ich wartości godziwej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 sty 2022, 17:57

Zarząd Develii uważa, że cena w wezwaniu na akcje spółki nie odpowiada ich wartości godziwej

Zarrząd Develii uważa, że cena zaproponowana w wezwaniu na akcje spółki nie odpowiada ich wartości godziwej - poinformowała spółka w komunikacie. Swoją opinię zarząd Develii opiera m.in. na dostępnych informacjach, notowaniach akcji na giełdzie oraz opinii sporządzonej przez PwC Advisory.

"Cena akcji zaproponowana w wezwaniu jest wyższa niż wartość księgowa akcji na 30 września 2021 r. oraz 31 grudnia 2020 r. Należy jednak zauważyć, że istotnym aktywem Grupy Develia są grunty przeznaczone pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe oraz realizowane projekty deweloperskie, których wartość jest prezentowana w sprawozdaniu finansowym po koszcie ich nabycia. Tym samym wartość ujęta w księgach spółki nie uwzględnia wzrostu wartości wynikającej ze wzrostu cen gruntów, które miały miejsce w ostatnich latach ani zysków z realizowanych obecnie projektów mieszkaniowych" - napisano w opinii zarządu.

Również powołany przez zarząd biegły stwierdził, że oferowana cena zakupu w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej, gdyż jest niższa od dolnego przedziału szacunku wartości godziwej akcji spółki.

12 stycznia Forseti IV, Invest Line oraz BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłosiły wezwanie na 295.388.485 akcji Develii, które reprezentują 66 proc. głosów na WZ, po 3,34 zł za sztukę.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 1 lutego 2022 r., a zakończenie planowane jest na 15 lutego 2022 r. Planowaną datą rozliczenia jest 23 lutego 2022 r.

Jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest Lentiya Investment.

W dniu ogłoszenia wezwania, wzywający nie posiadają żadnych akcji Develii.

Intencją wzywających jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Develii na rynku nieruchomości oraz wsparcie realizacji strategii spółki i jej dalszego rozwoju. Ponadto, wzywający spodziewają się, że spółka utrzyma dotychczasowy kierunek rozwoju i podejmie działania w celu zwiększenia skali prowadzonej działalności poprzez rozpoczęcie realizacji nowych projektów mających na celu zwiększenie wartości spółki.

W wezwaniu napisano, że wzywający będą dążyć do bardziej efektywnego wykorzystania bilansu spółki, ale w razie potrzeby rozważą jej wsparcie dodatkowym kapitałem, aby umożliwić spółce utrzymanie optymalnej struktury bilansu.

"Po przeanalizowaniu treści wezwania zarząd stwierdza, że przedstawione w nim informacje są na tyle ogólne, że nie pozwalają zarządowi ocenić wpływu wezwania na interes spółki oraz jego wpływu na realizację strategii rozwoju spółki na lata 2021-2025" - napisano w opinii zarządu.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w drodze przejęcia kontroli nad Develią lub upływu terminu, w jakim zgoda taka powinna zostać wydana.

(PAP Biznes), #DVL

pr/ asa/

Zobacz także: Develia SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości