Cloud Technologies z najlepszym wynikiem rocznym od 4 lat | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 lut 2022, 09:13

Cloud Technologies z najlepszym wynikiem rocznym od 4 lat

Cloud Technologies, spółka koncentrująca się na monetyzacji cyfrowych danych, opublikowała wyniki IV kwartału i podsumowała ubiegły rok. EBITDA w 2021 roku wyniosła 17,5 mln zł, blisko trzykrotnie więcej niż w roku 2020. Zysk netto wzrósł do 8,7 mln zł, czyli o 8,1 mln zł r/r. Przychody osiągnęły poziom 55 mln zł, gdzie za 45% wyniku, o 19 p.p. więcej niż przed rokiem, odpowiadał segment o strategicznym znaczeniu dla grupy – Data enrichment, cechujący się najwyższą marżowością i mający największy wpływ na dynamiczny rozwój spółki. W samym IV kwartale Data enrichment wzrósł o 43% r/r i 27% kw/kw, a sprzedaż na poziomie 8,2 mln zł była rekordowa w całej historii grupy.

2021 rok to najlepszy wynikowo okres dla Cloud Technologies od 4 lat, odznaczający się skokowym wzrostem we wszystkich kluczowych pozycjach finansowych. Za tak dynamiczny rozwój grupy odpowiada przede wszystkim segment Data enrichment, obejmujący monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania. Segment ten jest zdywersyfikowany, globalny i skalowalny, a rekordowy IV kwartał 2021 roku potwierdza jego dalszy, wysoki potencjał wzrostu.

- W kwietniu ubiegłego roku ogłosiliśmy plany rozwoju obejmujące 2021 rok, gdzie za główny cel postawiliśmy sobie istotny wzrost przychodów w kluczowym segmencie Data enrichment. Obecnie notujemy w nim rekordowy kwartał, przychody wzrosły o 2,5 mln zł (+43% r/r oraz +27% kw/kw) i w ujęciu całego roku segment ten odpowiadał już za blisko połowę wygenerowanej sprzedaży. Osiągnięcie założonych celów to efekt pracy całego zespołu Cloud Technologies i jednocześnie potwierdzenie, że zaktualizowany model biznesowy spółki, który wdrożyliśmy w 2019 roku, jest globalny i skalowalny, a przy tym odznacza się dużo większym bezpieczeństwem i stabilnością. Z optymizmem patrzymy na kolejne kwartały i koncentrujemy się na realizacji kompleksowej strategii na lata 2021-2023, ogłoszonej pod koniec ubiegłego roku. Jesteśmy gotowi aby w ciągu najbliższych lat stać się wiodącym dostawcą na globalnym rynku danych i w tym celu zainwestujemy do 50 mln zł w dalszy, dynamiczny rozwój Cloud Technologies – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Segment Data enrichment cechuje się najwyższą dynamiką wzrostu i najwyższym poziomem marży EBITDA, która wyniosła w całym 2021 roku 67%. Koszty segmentu mają głównie charakter stały, co przy rosnących wynikach sprzedażowych pozwala wykorzystać efekt dźwigni operacyjnej i dynamicznie przekłada się na zysk segmentu oraz grupy Cloud Technologies. W całym roku przychody segmentu wzrosły o 13,3 mln zł (+87% r/r), a EBITDA o 9,3 mln zł (+123% r/r), czego wynikiem jest uzyskanie 25 mln zł przychodów ze sprzedaży i 16,9 mln zł EBITDA z segmentu Data enrichment.

Segment Data consulting obejmuje działalność agencji reklamowych i cechuje się stabilnym poziomem przychodów i EBITDA w perspektywie rocznej, z okresową fluktuacją kwartalną uzależnioną od liczby zleceń i kosztów zakupu powierzchni reklamowej, które istotnie wzrastają pod koniec roku. W IV kwartale segment zanotował negatywny poziom EBITDA w wysokości -1,0 mln zł i spadek przychodów o 1,6 mln zł. Okres porównawczy, czyli IV kwartał 2020 r., stanowił kumulację wykorzystania budżetów reklamowych wstrzymywanych przez pierwsze trzy kwartały 2020 r. ze względu na rynkową niepewność związaną z pandemię COVID-19. Analizując wyniki za cały rok 2021 EBITDA segmentu Data Consulting wyniosła 0,2 mln zł, zachowując płaską dynamikę r/r, a przychody wzrosły o 1,5 mln zł (+10% r/r).

Segment Data acquisition regularnie notuje coraz niższe przychody, jako konsekwencja sukcesywnie wdrażanej optymalizacji procesu pozyskiwania danych. Grupa ogranicza wydatki na realizację kampanii, skupiając się na bezpośrednim zakupie zbiorów danych o wyższym potencjale do monetyzacji, co wykorzystywane jest w segmencie Data enrichment.

W listopadzie 2021 roku, Cloud Technologies ogłosiło strategię na lata 2021-2023, której celem jest osiągnięcie wiodącej pozycji dostawcy na globalnym rynku danych w ciągu najbliższych lat. Grupa planuje szereg inwestycji w kwocie do 50 mln zł, które obejmą międzynarodowe akwizycje (około 10 mln zł), zakup technologii (około 15 mln zł), działalność B+R (około 10 mln zł) i skup akcji własnych (około 15 mln zł) w celu realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników. Cena nabycia akcji w ramach programu została ustalona na poziomie 25,00 zł z opcją premii i dyskonta, uzależnioną od stopnia realizacji warunku KPI, którym jest skumulowana EBITDA na poziomie 55 mln zł w latach 2021-2023. Finansowanie inwestycji pochodzić będzie ze środków własnych spółki, bez korzystania z długu lub emisji akcji.

- Podczas gdy rok 2020 był dla nas okresem weryfikacji zaktualizowanego modelu biznesowego, to rok 2021 koncentrował się na jego dynamicznym skalowaniu i poprawie wyników grupy. Kończymy rok z wysokim poziomem gotówki w wysokości 28,5 mln zł, gdzie w samym IV kwartale przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 5,7 mln zł, a w ujęciu rocznym 16,5 mln zł. Co dla nas niezwykle istotne, segment Data enrichment osiągnął poziom rozwoju, gdzie jego wzrosty pozwalają zrównoważyć okresowe fluktuacje wyników w pozostałych segmentach, dzięki czemu nasz biznes posiada nie tylko wysoki potencjał wzrostu, ale także stabilność. Rok 2022 będzie dalszym okresem skalowania naszego biznesu i jednocześnie czasem w którym zamierzamy mocno zainwestować w jego długotrwały rozwój w ramach ogłoszonej strategii na lata 2021-2023. Jednym z istotnych jej elementów jest zatwierdzony na styczniowym posiedzeniu NWZ skup do 250 tys. akcji własnych w formie ciągłej za pośrednictwem rynku, celem wdrożenia programu motywacyjnego. Po roku 2021 poziom realizacji KPI warunkującego realizację programu, w postaci 55 mln zł skumulowanej EBITDA w latach 2021-2023, wynosi 32%. Cel jest ambitny, ale realny do osiągnięcia, a skorzysta na nim zarówno spółka, jak i akcjonariusze – komentuje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy Cloud Technologies.

Cloud Technologies działa na rosnącym i perspektywicznym rynku marketingu internetowego. Wydatki na reklamę w poszczególnych częściach świata znajdują się już powyżej poziomu sprzed pandemii, a trwająca cyfrowa transformacja będzie wspierać wzrosty również w kolejnych latach. Według przewidywań agencji Zenith, wzrost wartości globalnych wydatków na reklamę cyfrową w 2022 r. wyniesie 14% w ujęciu rok do roku. Największy wkład we wzrost wydatków na reklamę będzie miał rynek w USA, gdzie prognozowany wzrost ma wynieść 80 mld dolarów w latach 2021-2024, co stanowić będzie 48% całej dynamiki globalnych wydatków reklamowych w tym okresie. Rynek USA posiada największy udział w przychodach generowanych przez Cloud Technologies, wynoszący około 80%.

Cloud Technologies obchodził w 2021 roku 10-lecie swojej działalności. Z firmy o początkowo lokalnym zasięgu, zmienił się w globalny podmiot tworzący grupę kapitałową złożoną z czterech spółek: OnAudience.com, OnProspects.com, Audience Network i Online Advertising Network. W chwili obecnej Cloud Technologies pozyskuje dane z ponad 200 rynków na całym świecie.

O spółce Cloud Technologies:

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Firma została założona przez Piotra Prajsnara w 2011 roku, a na giełdzie zadebiutowała w tym samym dniu co Facebook – 18 maja 2012 roku, zasilając grono spółek notowanych na rynku NewConnect. Prowadzi działalność w segmencie DataTech specjalizując się w Big Data marketingu i monetyzacji danych z internetu. Jest jedną z najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w Europie, była wyróżniona w rankingach Deloitte Technology Fast 50 CE 2017, Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2017 oraz FT 1000 2018, prestiżowego rankingu najszybciej rozwijających się spółek europejskich według Financial Times.

Cloud Technologies stworzyło jedną z największych na świecie hurtowni danych o zainteresowaniach użytkowników internetu oraz autorską technologię do integracji i zarządzania danymi czyli Data Management Platform (DMP). Dane gromadzone i przetwarzane przez Cloud Technologies pozwalają marketerom na personalizację kampanii reklamowych w Sieci oraz rozbudowywanie rozwiązań klasy Business Intelligence w firmach (Data enrichment). Precyzyjne targetowanie odbiorców przekłada się nawet na kilkukrotny wzrost efektywności prowadzonych kampanii marketingowych.

Źródło: Spółka, #CLD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości