Sescom z 13-proc. wzrostem sprzedaży w pierwszym kwartale 2021/22 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 mar 2022, 09:55

Sescom z 13-proc. wzrostem sprzedaży w pierwszym kwartale 2021/22

Sescom, spółka działająca w obszarze usług technicznego facility management (FM) dla obiektów rozproszonych przy wykorzystaniu najnowszych technologii, w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022 (październik 2021 – grudzień 2021) w podstawowym segmencie działalności, tj. FM, osiągnęła przychody w kwocie 40,5 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 11 proc. Zysk netto wyniósł 2,0 mln zł, czyli o 11 proc. więcej w ujęciu rok do roku.

Pozostałe, technologiczne segmenty grupy Sescom, będące na wczesnym etapie rozwoju: technologie wodorowe oraz usługi serwisowe dla małego biznesu i B2C wygenerowały 0,7 mln zł przychodów oraz stratę netto w wysokości -1,3 mln zł.

W ujęciu skonsolidowanym uwzględniającym wszystkie segmenty działalności grupa Sescom wypracowała 41,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 13 proc. więcej rok do roku. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 2,8 mln zł, a zysk netto 0,7 mln zł, co oznacza spadek rok do roku odpowiednio o 18 proc. i 59 proc.

Spółka obserwuje poprawę koniunktury w związku ze zniesieniem pandemicznych restrykcji handlowych. Od marca 2021 r. spółka co miesiąc odnotowuje poprawę sprzedaży w ujęciu rok do roku. W styczniu 2022 r. Sescom w ujęciu skonsolidowanym wypracował 11,1 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rok do roku o 51 proc.

Sytuacja operacyjna

- W scenariuszu kontrolowania sytuacji epidemicznej i braku istotnych obostrzeń gospodarczych uważamy, że ten rok będzie udany zarówno dla całej branży, jak i spółki. W kluczowych obszarach naszych działań widzimy potencjał wzrostu – komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescom.

- Nie realizujemy sprzedaży czy innych operacji w Rosji i Ukrainie. Działania wojenne nie mają aktualnie bezpośredniego wpływu na Sescom. Dostrzegamy jednak ryzyko ponownej niepewności inwestycyjnej w handlu detalicznym, a także wysokiej inflacji, które mogą pośrednio wpłynąć na dynamikę naszego wzrostu. Dlatego nie ustajemy w realizacji naszych planów akwizycyjnych na rynkach zagranicznych. Przejęcia spółek działających w branży technicznego FM umocnią naszą pozycję na europejskim rynku – dodaje Halbryt.

Obniżony wynik netto na poziomie skonsolidowanym w pierwszym kwartale 2021/22 to przede wszystkim konsekwencja uwzględnienia strat technologicznych spółek zależnych: SES Hydrogen oraz FIXFM w łącznej kwocie -1,3 mln zł, które etap komercjalizacji mają dopiero przed sobą. Należy także wskazać na wzrost wynagrodzeń (o 12 proc. w ujęciu rok do roku).

Sescom konsekwentnie pracuje nad rozwojem potencjału segmentu usług serwisowych dla małego biznesu i odbiorców indywidualnych w ramach FIXFM. Za pośrednictwem platformy FIXFM w pierwszym kwartale 2021/22 wykonano 2298 prac serwisowych, co przełożyło się na przychody w kwocie 1,9 mln zł. Aktualnie w bazie FIXFM znajduje się blisko 700 wykonawców z 15 polskich województw.

Na koniec grudnia 2021 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 14,9 mln zł w porównaniu z 16,5 mln zł na koniec października 2021 r. Wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec ubiegłego roku kalendarzowego wynosił -0,86, co oznacza, że stan gotówki przewyższał wartość zobowiązań finansowych Sescom.

Konsolidacja rynku

Sescom, po rezygnacji z akwizycji Enertech FM Limited, podtrzymuje plan konsolidacji rynku.

- W procesach M&A musimy liczyć się z nagłą zmianą planów strony sprzedającej, dlatego staramy się prowadzić wstępne rozmowy z kilkoma podmiotami. Obecnie takie rozmowy prowadzone są ze spółkami z Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Oczywiście za wcześnie, by mówić tu o negocjacjach cenowych – zaawansowane fazy projektów akwizycyjnych będziemy komunikować na giełdzie. Marże generowane przez firmy FM w tych krajach są wyższe od polskich. Poza tym wypracowane do tej pory działania na wymienionych rynkach dają nam możliwość szybszego osiągnięcia wstępnego porozumienia z kolejnymi firmami – podkreśla Halbryt.

W ogłoszonej w 2020 r. strategii „Wise Futurist: 2030” Sescom założył osiągnięcie w segmencie podstawowym, tj. FM, 35 mln zł skorygowanego zysku EBITDA na koniec września 2025 r., co oznacza ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z wynikiem wypracowanym w roku 2020/21. Będzie to możliwe właśnie dzięki akwizycjom. Docelowo Sescom planuje, aby sprzedaż zagraniczna osiągana w ramach grupy przewyższała przychody osiągane w Polsce (obecnie sprzedaż usług za granicę stanowi ok. 25 proc. łącznych przychodów).

O spółce Sescom:

Sescom to spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług technicznego Facility Management, mocno skoncentrowana na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy, a także potrzebach otoczenia związanych ze zrównoważonym rozwojem. Od 2008 roku świadczy kompleksowe usługi dla sieci handlowych. Zapewnia utrzymanie techniczne, optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych oraz efektywność energetyczną z wykorzystaniem zeroemisyjnych źródeł energii. Łączy bezpieczeństwo i standardy jakościowe z indywidualnie projektowanymi rozwiązaniami. W 2021 roku zrealizowała zlecenia dla ponad 350 klientów z 24 krajów Europy. Spółka Sescom S.A. od 2013 roku notowana jest na GPW w Warszawie.

Źródło: Spółka, #SES

Zobacz także: Sescom SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości