Ruszyła 7. edycja programu Go4Poland – Wybierz Polskę! | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 mar 2022, 11:29

Ruszyła 7. edycja programu Go4Poland – Wybierz Polskę!

Staż w polskiej korporacji, instytucji publicznej lub startupie, warsztaty z praktykami, mentoring i Letnia Szkoła - to wszystko czeka na polskich studentów z zagranicy w programie Go4Poland – Wybierz Polskę! W tym roku odbędzie się już 7. edycja tego programu, którego organizatorem jest Fundacja GPW.

Co roku do udziału zgłasza się około 100-150 nowych uczestników, zaś łączna ich liczba już niebawem przekroczy 800 osób. W Go4Poland mogą uczestniczyć polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni z całego świata. Od ubiegłego roku program objął także stypendystów programu im. gen. Władysława Andersa, prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka polskiego w stopniu zaawansowanym.

Program z roku na rok jest udoskonalany tak, by w coraz większym stopniu spełniał oczekiwania uczestników. W tym roku staż zorganizują m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A.,PZU S.A., Citibank Europe plc oraz Narodowy Instytut Wolności. Prezentacja ofert stażowych trwa od 1 lutego i wciąż zgłaszają się nowe firmy i instytucje publiczne chętne do organizacji staży. Proces ten zakończy się przed wakacjami, aby każdy zainteresowany student znalazł odpowiadającą mu ofertę. Staże potrwają od początku czerwca do końca września. Liczba ofert stażowych w każdym roku jest inna. W ubiegłorocznej edycji partnerzy przedstawili 30 ofert, w tym roku sam tylko Citibank Europe plc ogłosił nabór na aż 26 miejsc, w tym staże, praktyki letnie, a także dwuletnie programy rotacyjne.

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, w ramach Go4Poland planowane jest ponowne uruchomienie warsztatów organizowanych przez partnerów programu. W trakcie roku akademickiego będą to warsztaty w formule online, natomiast podczas wakacji warsztaty stacjonarne w siedzibie partnera bądź w Centrum Giełdowym.

Ważną częścią programu jest mentoring, w którym uznani praktycy dzielą się wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami. Mentor wybiera maksymalnie do trzech osób spośród zgłaszających się chętnych i zapewnia im przynajmniej 8 godzin wsparcia w ramach spotkań osobistych bądź kontaktu zdalnego. Nabór do programu mentoringowego rozpoczyna się już 1 kwietnia.

Kolejnym elementem programu jest Letnia Szkoła, czyli 7-dniowy program warsztatów, wykładów i spotkań z praktykami rynku. Bierze w niej udział 25 uczestników, wyłanianych w osobnej rekrutacji. Ponadto, aby zintegrować uczestników, alumnów oraz ambasadorów programu, Fundacja GPW planuje zorganizować w tym roku 2 spotkania w siedzibie Giełdy, które umożliwią wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń i networking. Zainaugurowana również zostanie działalność Klubu Alumnów.

Tegoroczną edycję zakończy, jak co roku, konferencja „Twoja kariera – kierunek Polska!”. Informacje o pozostałych elementach programu Fundacja będzie sukcesywnie publikować w swoich kanałach social media oraz na stronie.

O programie Go4Poland:

Program ,,Go4Poland – Wybierz Polskę!” jest autorskim projektem Fundacji GPW, który realizowany jest przy wsparciu Partnerów od 2015 roku. Celem programu jest zachęcanie młodych i zdolnych Polaków studiujących za granicą do planowania ścieżki kariery w polskich firmach oraz instytucjach publicznych. Czynimy to poprzez organizację staży zawodowych i warsztatów w firmach partnerskich, umożliwienie uczestniczenia w procesie mentoringu czy udział w Letniej Szkole Go4Poland dla 25 najlepszych laureatów Programu. Ponadto uczestnicy, alumni oraz partnerzy programu mają możliwość wzięcia udziału w konferencji „Twoja kariera – Kierunek Polska!” promującej Polskę jako atrakcyjne miejsce do budowania kariery zawodowej tuż po zdobyciu wykształcenia na prestiżowych zagranicznych uczelniach. Laureaci Programu to studenci najbardziej prestiżowych uczelni w Europie i na świecie oraz reprezentanci Polonii. „Wideokomentarze GPW” zamieszczane są na oficjalnym koncie Giełdy na portalu YouTube.

O Grupie Kapitałowej GPW:

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Historia giełdy

12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj

W lutym 2022 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniosła 1 356,9 mln zł. Na koniec lutego 2022 r. na Głównym Rynku notowane były akcje 427 firm (381 krajowych i 46 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 383 spółki (379 krajowych i 4 zagraniczne). W 2020 r. Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie

GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.

Źródło: Spółka, #GPW

Zobacz także: GPW SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości