GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki WITTCHEN S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 maj 2022, 17:33

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki WITTCHEN S.A.

Uchwała Nr 450/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki WITTCHEN S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 36.480 (trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki WITTCHEN S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLWTCHN00063”.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 20 maja 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki WITTCHEN S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 maja 2022 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLWTCHN00030”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Wittchen SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości