Zysk netto Cloud Technologies rośnie o 144% w I kw. 2022 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 maj 2022, 10:20

Zysk netto Cloud Technologies rośnie o 144% w I kw. 2022 r.

Cloud Technologies, spółka koncentrująca się na sprzedaży cyfrowych danych, wypracowała w I kw. 2022 r. zysk netto w wysokości 2,2 mln zł. EBITDA w I kw. tego roku notowanej na NewConnect spółki wyniosła 4,5 mln zł, co oznacza wzrost o 51% r.d.r.

Za dynamiczny rozwój Cloud Technologies odpowiada sprzedaż danych, której udział w przychodach wynosi 75%. W pierwszym kwartale 2022 r. przychody z tego tytułu wzrosły o 66% do poziomu 7,5 mln zł. Q1 2022 był również drugim najlepszym kwartałem w historii spółki pod względem sprzedaży danych.

Ponad 80% przychodów ze sprzedaży danych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest rozliczana w dolarach amerykańskich, co dodatkowo zwiększa rentowność spółki.

- Wyniki za I kwartał tego roku to powód do satysfakcji, a przede wszystkim potwierdzenie słuszności przyjętej strategii i kierunków rozwoju. Wzrost zysków oraz rentowności potwierdzają słuszność naszych decyzji dotyczących koncentracji wokół segmentu sprzedaży danych, którego marża wynosi ponad 62%. Powyższe czynniki świadczą o stabilności, skalowalności oraz globalnym charakterze naszego modelu biznesowego, co powinno implikować dynamikę wzrostów w kolejnych okresach. Wyniki osiągnięte w I kwartale 2022 roku pozwalają z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój Cloud Technologies - komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Pod względem osiągniętego zysku netto, I kw. 2022 roku był dla Cloud Technologies najlepszym pierwszym kwartałem na przestrzeni ostatnich czterech lat. Wynik finansowy netto spółki wzrósł również w stosunku do IV kw. 2021 r., o 83%. Na wzrost zysków oraz rentowności Cloud Technologies miał wpływ coraz większy udział sprzedaży danych w przychodach spółki, który wynosi obecnie 75%. Kluczowy dla spółki segment charakteryzuje się wysoką marżą na poziomie ponad 62%.

Rozwojowi spółki i poprawie wyników w I kw. tego roku towarzyszył skup akcji własnych, związany z planowanym programem motywacyjnym. W ramach pierwszych dwóch transz Cloud Technologies skupiło od inwestorów 37,7 tys. akcji własnych o łącznej wartości 1,2 mln zł. Beneficjentami programu motywacyjnego zostaną członkowie wyższej kadry kierowniczej i organów zarządczych spółki. Uczestnicy programu zostaną upoważnieni do objęcia do 250 000 akcji w 2024 roku przy spełnieniu KPI w postaci skumulowanego EBITDA w wysokości 55 mln zł.

Spółka rozpoczęła nowy rok notując wysoki wzrost dynamiki sprzedaży danych w pierwszych miesiącach. I kw. 2022 r. był drugim najlepszym kwartałem w historii spółki pod względem sprzedaży danych. Wynik ten jest szczególnie warty odnotowania ze względu na specyfikę i sezonowość rynku, gdzie I kw. jest historycznie najgorszym okresem w ciągu roku.

- Pierwszy kwartał 2022 roku był dla nas bardzo udany. Dobre wyniki finansowe w pierwszym kwartale zapowiadają udany rok dla Cloud Technologies, z uwagi na sezonować branży, gdzie pierwszy kwartał jest z reguły najsłabszym okresem w ciągu roku. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii stale poprawiamy wyniki – rośnie nasz wynik netto, EBITDA oraz rentowność spółki. Rozwijamy się organicznie, a akwizycje planowane zgodnie z przyjętą strategią, powinny zwiększyć dynamikę wzrostów w przyszłości – dodaje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies.

Cloud Technologies prowadzi działalność na dynamicznie rozwijającym się globalnym rynku danych, którego wartość w 2021 roku wyniosła 52 mld USD według raportu OnAudience. Skumulowany roczny wskaźnik (CAGR) na globalnym rynku danych za lata 2017-2021 wynosi 29%, z czego dominującą pozycję zajmują Stany Zjednoczone, będące kluczowym rynkiem Cloud Technologies. Wraz z globalnym rynkiem danych rosną wydatki na reklamę online. Według agencji Zenith wskaźnik CAGR globalnych wydatków na reklamę online w latach 2017- 2021 wyniósł 15%.

O spółce Cloud Technologies:

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Firma została założona przez Piotra Prajsnara w 2011 roku, a na giełdzie zadebiutowała w tym samym dniu co Facebook – 18 maja 2012 roku, zasilając grono spółek notowanych na rynku NewConnect. Prowadzi działalność w segmencie DataTech specjalizując się w Big Data marketingu i sprzedaży danych. Jest jedną z najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w Europie, była wyróżniona w rankingach Deloitte Technology Fast 50 CE 2017, Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2017 oraz FT 1000 2018, prestiżowego rankingu najszybciej rozwijających się spółek europejskich według Financial Times. Cloud Technologies została wyróżniona tytułem Spółki Roku 2021 przez organizatorów gali “Byki i Niedźwiedzie 2021”, organizowanej przez Parkiet.

Cloud Technologies stworzyło jedną z największych na świecie hurtowni danych o zainteresowaniach użytkowników Internetu oraz autorską technologię do integracji i zarządzania danymi, czyli Data Management Platform (DMP). Dane gromadzone i przetwarzane przez Cloud Technologies pozwalają marketerom na personalizację kampanii reklamowych w Sieci oraz rozbudowywanie rozwiązań klasy Business Intelligence w firmach (Data enrichment). Precyzyjne targetowanie odbiorców przekłada się nawet na kilkukrotny wzrost efektywności prowadzonych kampanii marketingowych.

Źródło: Spółka, #CLD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości