Z wakacji kredytowych skorzystają osoby, które mają kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych - MF | StrefaInwestorow.pl

Cavatina Holding

Obrazek użytkownika Wiadomości
18 maj 2022, 09:16

Z wakacji kredytowych skorzystają osoby, które mają kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych - MF

Z wakacji kredytowych skorzystają osoby, które mają kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych - podał resort finansów w raporcie z konsultacji.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. W projekcie zawarto pakiet zmian dla osób z kredytami hipotecznymi, w tym wakacje kredytowe, zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz zapisy dotyczące zamiennika dla stawki WIBOR.

W wyniku zgłoszonych uwag dokonało poniższych korekt w projekcie:

- Doprecyzowano, że z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby które posiadają kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych

potrzeb mieszkaniowych;

- Doprecyzowano że wniosek o zawieszenie wykonania umowy będzie można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej w tym za

pośrednictwem bankowości elektronicznej;

- Wydłużono czas na doręczenie potwierdzenia przyjęcia wniosku przez kredytodawcę do 21 dni;

- Dodano konieczność złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie

potrzeb mieszkaniowych

- Ponadto w związku z projektowanymi zmianami stanowiącymi wsparcie dla kredytobiorców, projekt zawiera formalne uchylenie przepisów o ustawowych wakacjach kredytowych wprowadzonych w związku z epidemią Covid-19.

MF w raporcie podało, że celem wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zgodności z unijnym rozporządzeniem BMR doprecyzowano, że awaryjna procedura wyznaczenia zamiennika za WIBOR, będzie mogła zostać zastosowana po wystąpieniu którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 23c ust. 1 rozporządzenia BMR oraz gdy Komitet Stabilności Finansowej przedstawi stanowisko o odmowie wydania rekomendacji.

Ponadto w przepisach ustawy określono, że zamiennik za WIBOR, w ścieżce awaryjnej, będzie mógł zostać wyznaczony na podstawie stawki POLONIA. Sam zamiennik, jak i inne, wskazane enumeratywnie elementy, ostatecznie będą mogły zostać wyznaczone w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego. Minister weźmie pod uwagę wzrost ryzyka systemowego w systemie finansowym, spowodowanego zaprzestaniem opracowywania kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR lub jego likwidacją.

"Wyznaczenie zamiennika w rozporządzeniu eliminuje wątpliwości interpretacyjne w kwestii określenia krajowego właściwego organu państwa członkowskiego do wyznaczenia zamiennika, zgodnie z przepisami rozporządzenia BMR. Organem tym będzie minister właściwy do spraw instytucji finansowych" - napisano.

Łączny koszt zmian wynikających z projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym oraz o pomocy kredytobiorcom dla sektora bankowego w 2022 r. może wynieść ok. 8,9 mld zł. (PAP Biznes)

map/ mfm/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości