Trakcja utworzyła rezerwy na poczet I kwartału, ma 62,2 mln zł straty brutto | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 maj 2022, 21:52

Trakcja utworzyła rezerwy na poczet I kwartału, ma 62,2 mln zł straty brutto

Trakcja zdecydowała o utworzeniu rezerw na utratę wartości firmy i z tytułu aktualizacji budżetów kontraktów - poinformowała spółka w komunikacie. Wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na EBITDA i zysk brutto spółki w pierwszym kwartale 2022 roku był ujemny i wyniósł 20,7 mln zł.

Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Trakcja za pierwszy kwartał 2022 roku to: 272 mln zł przychodów, 18,8 mln zł straty brutto ze sprzedaży, 25,6 mln zł ujemnej EBITDA oraz 62,2 mln zł straty brutto.

Ostateczne wyniki finansowe Trakcji zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym w dniu 27 maja 2022 roku.

W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości inwestycji w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Ulic i Mostów stwierdzono utratę wartości tych inwestycji. W związku z tym Trakcja utworzyła odpis aktualizujący wartość w jednostkowym bilansie spółki w wysokości 12 mln zł.

Z kolei po przeprowadzonym teście na utratę wartości firmy przypisanej do ośrodka, w którego skład wchodzą spółki zależne PEUiM, PPU Dalba i Platforma Działalności Międzynarodowej, stwierdzono utratę wartości wartości firmy. W związku z tym zarząd podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość firmy z konsolidacji w skonsolidowanym bilansie grupy Trakcja w wysokości 22,8 mln tys. zł.

W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu realizowanych kontraktów budowlanych zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji.

Całkowita kwota przeprowadzonej aktualizacji budżetów kontaktów jest ujemna i wyniosła 62 mln zł. Wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na EBITDA i zysk brutto spółki był ujemny i wyniósł 20,7 mln zł.

Czynniki, które w największym stopniu negatywnie wpłynęły na kwotę aktualizacji, to wzrost cen usług obcych i materiałów, a także wzrost kosztów związany z przewidywanym wydłużeniem realizacji kontraktów.

Największa negatywna zmiana rentowności dotyczy kontraktów o niskim stopniu zaawansowania, w przypadku których duży udział w kosztach mają materiały i usługi obce niezakontraktowane na dzień dokonania aktualizacji.

Jednocześnie czynnikiem mającym pozytywny wpływ na kwotę aktualizacji jest wzrost szacowanych przychodów z tytułu waloryzacji wynagrodzenia umownego kontraktów.

(PAP Biznes), #TRK

pr/

Zobacz także: Trakcja SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości