Zysk netto j.d. Inter Cars w I kw. '22 wyniósł 115,8 mln zł, wobec 151,5 mln zł konsensusu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 maj 2022, 18:07

Zysk netto j.d. Inter Cars w I kw. '22 wyniósł 115,8 mln zł, wobec 151,5 mln zł konsensusu

Zysk netto j.d. Inter Cars w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 115,8 mln zł, w porównaniu do 116,1 mln zł zysku przed rokiem - poinformowała spółka. Wynik jest o 23,6 proc. niższy od średniej prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

Przychody grupy w pierwszym kwartale wyniosły 3,243 mld zł, EBITDA 196,2 mln zł, a EBIT 160,5 mln zł.

Na koniec marca 2022 r. grupa dokonała odpisu aktualizującego w wysokości 75 mln zł, co odpowiada wartości towaru i środków trwałych, zlokalizowanych w magazynie centralnym w Kijowie. Magazyn został zniszczony w wyniku działań wojennych.

W raporcie podano, że sprzedaż prowadzona przez spółkę Inter Cars Ukraina (stanowiąca w 2021 roku prawie 5 proc. obrotu grupy) odbywa się w znacznie mniejszym zakresie niż przed 24 lutego 2022 r. Obecnie działa 30 filii z 38, a sprzedaż jest realizowana na poziomie ok. 50 proc. przychodów z analogicznych miesięcy roku 2021.

Inter Cars poinformował, że w pierwszym kwartale wzrosły przychody we wszystkich obszarach geograficznych, a najwyższą dynamikę sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. (po przeliczeniu na PLN i po wyłączeniach konsolidacyjnych) odnotowały spółki zależne w następujących państwach: Serbia (233 proc.), Grecja (78 proc.), Niemcy (73 proc.) i Mołdawia (61 proc.).

"Przy czym również spółki zależne o największym wpływie na przychody grupy, wzrosły odpowiednio: Rumunia (17 proc.), Bułgaria (29 proc.), Węgry (35 proc.), Czechy (35 proc.) i Słowacja (28 proc.)" - napisano w raporcie.

Spółka podała, że skonsolidowana marża na sprzedaży towarów była o 0,9 p.p. wyższa niż w roku ubiegłym i wyniosła 31,1 proc. Z kolei wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 1,45, w porównaniu do 1,38 na 31 marca 2021 r.

Poniżej przedstawiamy wyniki Inter Cars w pierwszym kwartale 2022 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł).

1Q2022wynikikons.różnicar/rq/q
Przychody3243,33219,80,70%26,80%-7,10%
EBITDA196,2233,9-16,10%5,90%-40,30%
EBIT160,5202,1-20,60%4,80%-45,40%
zysk netto j.d.115,8151,5-23,60%-0,30%-48,70%
marża EBITDA6,00%7,30%-1,22-1,2-3,37
marża EBIT4,90%6,30%-1,33-1,04-3,47
marża netto3,60%4,70%-1,14-0,97-2,9

*** Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW.

(PAP Biznes), #CAR

doa/ mfm/

Zobacz także: Inter Cars SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości