Kalendarium rynku NewConnect 2022-05-25 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 maj 2022, 07:03

Kalendarium rynku NewConnect 2022-05-25

Kalendarium rynku NewConnect 2022-05-25 - 2022-05-31

ŚRODA, 25 MAJA

10:00 - LETUS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Toruń. W sprawie ponownego zatwierdzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za rok 2018, 2019, 2020. Zmiany w Radzie Nadzorczej.

12:00 - XPLUS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W m.in. sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F.

14:00 - AQUABB - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Bielsko-Biała. W sprawie zmiany statutu spółki.

CZWARTEK, 26 MAJA

13:00 - FORPOSTA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Katowice. W sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji Spółki serii A, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się przez spółkę o wprowadzenie akcji imiennych serii A do obrotu na rynku NewConnect.

13:00 - FORPOSTA - Zwyczajne walne zgromadzenie

PIĄTEK, 27 MAJA

10:00 - PYRAMID - Zwyczajne walne zgromadzenie

13:00 - SFD - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Opole. W sprawie zmiany Statutu Spółki.

WTOREK, 31 MAJA

11:00 - IRONWOLF - Zwyczajne walne zgromadzenie

(PAP)

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości