CD Projekt ocenia, że raczej nie osiągnie celów wynikowych w programie motywacyjnym | StrefaInwestorow.pl

Cavatina Holding

Obrazek użytkownika Wiadomości
26 maj 2022, 18:42

CD Projekt ocenia, że raczej nie osiągnie celów wynikowych w programie motywacyjnym

CD Projekt ocenia za najbardziej prawdopodobny brak możliwości osiągnięcia celów wynikowych w okresie trwania programu motywacyjnego do 2025 roku - podała spółka w raporcie kwartalnym.

"Na podstawie wyników osiągniętych w latach 2020 i 2021 oraz założeń na kolejne lata trwania programu, zarząd spółki dominującej dokonał oceny możliwości osiągnięcia wyznaczonych w programie celów wynikowych w pełnym okresie trwania programu i dokonał zmiany szacunków, uznając za najbardziej prawdopodobny brak możliwości osiągnięcia celów wynikowych w okresie trwania programu" - napisano w raporcie kwartalnym CD Projekt.

Program motywacyjny CD Projektu przyjęty w 2020 r. w wariancie bazowym zakładał osiągnięcie przez spółkę sumy skonsolidowanych zysków netto (powiększonych o koszty wyceny programu) w wysokości nie mniejszej niż 6 mld zł w latach 2020-2023, 7 mld zł w latach 2020-2024 lub 8,3 mld zł w latach 2020-2025.

Przedstawiciele CD Projekt podczas czwartkowej telekonferencji prasowej zasygnalizowali, że zrewidowali prognozy finansowe, nie podali jednak szczegółów.

Na podstawie uchwał walnego zgromadzenia z 28 lipca 2020 r. oraz 22 września 2020 r. wprowadzono kolejną edycję programu motywacyjnego na lata 2020-2025.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w ramach realizacji programu przyznanych może zostać maksymalnie 4.000.000 uprawnień.

Warunkiem objęcia oraz wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych lub odpowiednio nabycia przez osoby uprawnione od spółki dominującej jej akcji własnych, będzie stwierdzenie przez spółkę dominującą spełnienia celów i kryteriów programu.

Program przewiduje cele wynikowe (80 proc. uprawnień), rynkowe (20 proc. uprawnień), w wybranych przypadkach cele indywidualne oraz w każdym przypadku zastosowanie kryterium lojalnościowego obowiązującego do dnia stwierdzenia spełnienia celów i kryteriów programu.

Obecnie w programie motywacyjnym na lata 2020-2025 zostało 2.243.000 przyznanych uprawnień.

(PAP Biznes), #CDR

pr/ mfm/

Zobacz także: CD Projekt SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości