GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01 wyemitowanymi przez PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | StrefaInwestorow.pl

Cavatina Holding

Obrazek użytkownika Wiadomości
26 maj 2022, 18:24

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01 wyemitowanymi przez PEKAO BANK HIPOTECZNY SA

Uchwała Nr 483/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01 wyemitowanymi przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. o zawieszenie obrotu publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01, oznaczonymi kodem „PLBPHHP00218”, w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi publicznymi listami zastawnymi w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - w okresie od dnia 31 maja 2022 r. do dnia 10 czerwca 2022 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na publiczne listy zastawne, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 30 maja 2022 r. (włącznie), tracą ważność;

2) w okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na publiczne listy zastawne, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości