WIELTON SA (1/2022) Wielton Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk | StrefaInwestorow.pl

Cavatina Holding

Obrazek użytkownika Wiadomości
23 cze 2022, 19:08

WIELTON SA (1/2022) Wielton Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Raport Bieżący nr 1/2022

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wielton Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Incydentalne naruszenie zasady 4.9.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 nastąpiło w wyniku zgłoszenia przez akcjonariusza jednej z kandydatur na członka Rady Nadzorczej Spółki podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 roku. Spółka deklaruje chęć stosowania zasady, w związku z czym Zarząd Spółki dołoży staranności aby tego typu sytuacje nie występowały na kolejnych walnych zgromadzeniach, jednakże ostatecznie nie ma bezpośredniego wpływu na zgłaszanie kandydatur przez akcjonariuszy Spółki.
W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Zobacz także: Wielton SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości