Obroty akcjami na GPW w czerwcu spadły o 30,4 proc. rdr do 17,8 mld zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 lip 2022, 18:37

Obroty akcjami na GPW w czerwcu spadły o 30,4 proc. rdr do 17,8 mld zł

W czerwcu 2022 roku łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,8 mld zł, czyli o 30,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 28 proc. rdr do poziomu 17,7 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 844,4 mln zł, o 28 proc. mniej niż rok wcześniej.

Na rynku NewConnect w czerwcu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 48,7 proc. rdr do poziomu 179,2 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 49,4 proc. rdr i wyniosła 165,3 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w czerwcu wyniósł 1.568,4 tys. szt., czyli o 18 proc, więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 41,6 proc, rdr do poziomu 738,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 30,9 proc. rdr do 136,8 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 12,5 proc. rdr do 661,4 tys. szt.

W czerwcu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 6,9 proc. rdr do poziomu 228,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 54,1 proc. rdr do 61,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec czerwca 93,3 mld zł, wobec 102,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 325,2 proc. rdr do poziomu 947,8 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 24 mld zł wobec 37 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 35,3 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w czerwcu br. 12,8 TWh, co oznacza spadek o 29,6 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 12,9 proc. rdr do poziomu 2,5 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 32,8 proc. rdr do poziomu 10,3 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 18,9 proc. rdr do 11,1 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 19,3 proc. do poziomu 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 21,9 proc. rdr do poziomu 9,9 TWh.

Kapitalizacja 375 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w czerwcu 2022 r. wyniosła 554,5 mld zł (118,5 mld euro). Łączna kapitalizacja 420 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 093,4 mld zł (233,6 mld euro).

W czerwcu br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

(PAP Biznes), #GPW

seb/ gor/

Zobacz także: GPW SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości