GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C, D, E, F, G oraz H spółki CREOTECH INSTRUMENTS | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 lip 2022, 17:27

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C, D, E, F, G oraz H spółki CREOTECH INSTRUMENTS

Uchwała Nr 671/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 11 lipca 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCRTCH00017”:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A,

b) 62.752 (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje serii B,

c) 67.300 (sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji serii C,

d) 102.000 (sto dwa tysiące) akcji serii D,

e) 71.000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii E,

f) 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii F,

g) 30.180 (trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji serii G,

h) 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii H;

2) notować akcje spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CREOTECH” i oznaczeniem „CRI”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości