GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW tytułów uczestnictwa serii B emitowanych przez BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 lip 2022, 12:47

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW tytułów uczestnictwa serii B emitowanych przez BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

Uchwała Nr 676/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW tytułów uczestnictwa serii B emitowanych przez BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

§ 1

1. Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, w rozumieniu § 2 pkt 13a) lit. b) Regulaminu Giełdy, emitowane w ramach serii B przez BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zgodnie ze statutem tego funduszu w okresie ważności właściwego prospektu, zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 lipca 2022 r. – z dniem rejestracji danych tytułów uczestnictwa przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „PLBETF200011”, jednak nie wcześniej niż z dniem 8 lipca 2022 r.

2. Na podstawie § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia notować tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 1, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ETFBW20ST”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2022 r., pod warunkiem opublikowania prospektu, o którym mowa w § 1, najpóźniej w dniu 7 lipca 2022 r.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości