GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PKN ORLEN S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 sie 2022, 17:18

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PKN ORLEN S.A.

Uchwała Nr 760/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 12 sierpnia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 sierpnia 2022 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLPKN0000018”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: PKN Orlen SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości