Elektrotim zwiększył do 278,7 mln zł wartość umowy na budowę bariery na białoruskiej granicy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 sie 2022, 15:51

Elektrotim zwiększył do 278,7 mln zł wartość umowy na budowę bariery na białoruskiej granicy

Elektrotim zwiększył o 8,7 mln zł do 278,7 mln zł wartość netto umowy zawartej ze Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej - na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej o długości ok. 202 km - podała spółka w komunikacie.

Elektrotim podał, że podstawą do zawarcia aneksu do umowy była zmiana technologii pozyskiwania i przetwarzania danych oraz komunikacji pomiędzy poszczególnymi podsystemami i warstwami logicznymi bariery elektronicznej, której nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania i kalkulowania oferty przed podpisaniem umowy.

Spóła poinformowała, że wprowadzono aneksem zmianę terminu na dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji podsystemów bariery elektronicznej na 120 dni od dnia zakończenia robót budowlanych polegających na wybudowaniu bariery fizycznej na wszystkich odcinkach, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów, potwierdzonej przez Inwestora protokołem odbioru ostatniego odcinka.

Spółka zawarła umowę pod koniec marca 2022 roku.

(PAP Biznes), #ELT

epo/ ana/

Zobacz także: Elektrotim SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości