Neutrino Geology: prognozowany 10-krotny wzrost przychodów w 5 lat od startu komercjalizacji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 sie 2022, 10:42

Neutrino Geology: prognozowany 10-krotny wzrost przychodów w 5 lat od startu komercjalizacji

Neutrino Geology prowadzi projekt budowy modułowego detektora geo-neutrin, zdolnego do zeskanowania skorupy ziemskiej w poszukiwaniu surowców. W 2024 roku planowana jest komercjalizacja, innowacyjnej na skalę światową, usługi. Zgodnie z prognozami Zarządu już w pierwszym roku działalności komercyjnej przychody wyniosą 10 mln złotych, by w ciągu 5 lat wzrosnąć ponad 10-krotnie. W tym momencie trwa publiczna emisja akcji o wartości ok. 2,5 mln zł na platformie crowdfundingowej Navigator Crowd.

Zgodnie z założonymi celami strategicznymi, Neutrino Geology w 2024 r. skomercjalizuje świadczenie usług w geologii poszukiwawczej dla metali ziem rzadkich niezbędnych do rozwoju ekologicznych źródeł energii, elektroniki i wielu zastosowań wojskowych. Prognozowana wartość badania 1 km2 ma spowodować, że w latach 2024 – 2028 Spółka osiągnie przychód netto na poziomie odpowiednio 10,0 mln zł, 22,0 mln zł, 42,0 mln zł, 70,0 mln zł i 106,2 mln zł. Wstępną prognozę wyników Spółka przygotowała w oparciu o własne założenia dotyczące rozwoju rynku oraz o analizy branżowe rynku, na którym planuje działać.

tab1

– W projekcjach założyliśmy, że średnia cena usługi detekcji 1 km2 wyniesie 200 tys. zł/km2. To cena porównywalna do referencyjnej ceny usług sejsmograficznych już zaakceptowanych przez rynek, lecz to nasza usługa w sposób bardzo precyzyjny może dookreślić miejsca o najwyższej koncentracji surowców, a tym samym zaoszczędzić inwestorom wydatków na próbne wiercenia, które wielokrotnie przewyższają wydatki na dodatkowe badania geologiczne. Dynamiczny wzrost przychodów spółki będzie możliwy dzięki rosnącej liczbie detektorów i stałemu, wysokiemu zainteresowaniu naszymi usługami – wskazuje Dariusz Jaszczyński, CFO Neutrino Geology 

W założeniach przyjęto, iż w poszczególnych latach projekcji spółka będzie dysponowała średniorocznie liczbą detektorów mogących efektywnie prowadzić pomiary w terenie: 2024 rok – 5 sztuk, 2025 rok – 11 sztuk, 2026 rok – 21 sztuk, 2027 rok – 35 sztuk i 53 detektory w roku 2028. Na zespół detektorów, który bada złoże, składają się 4 detektory. Czas pomiaru jest zależny od wagi detektorów oraz siły sygnału generowanego przez złoże. Dla złóż IOCG (tlenki żelaza, miedzi, złota) Spółka przyjmuje, że zespół 4 detektorów jest w stanie przebadać powierzchnię 40 km2 rocznie. W związku z tym, na 1 detektor przypada 10 km2/rok, pracując efektywnie przez 10,5 miesiąca w roku.

– W naszych konserwatywnych projekcjach założyliśmy, iż w każdym kolejnym roku Spółka będzie wytwarzała o jeden zespół detektorów więcej niż w roku poprzednim. Bezpośrednio wynika to z przewidywanego tempa rozwoju rynku na usługi geologiczne z wykorzystaniem nowej technologii, przy założeniu organicznego wzrostu spółki finansowanej w oparciu o środki własne, zaś wysokie dynamiki wzrostu wynikają z ostrożnościowego przyjęcia niskiej bazy na początku okresu komercjalizacji – wskazuje Dariusz Jaszczyński i dodaje: – Biznes Neutrino Geology jest w pełni skalowalny, toteż w przypadku wyższego od przyjętego w projekcjach popytu, możemy zwiększyć produkcję detektorów, a tym samym zwielokrotnić zasięgi usług poszukiwawczych.

Ze względu na koszty komercjalizacji, jak i łatwość prowadzenia badań w terenie, w początkowej fazie komercjalizacji Spółka skoncentruje się na świadczeniu usług koncernom górniczym na lądzie. Docelowo będzie działać dla koncernów naftowych, poszukujących na lądzie, jak i pod wodą. Ponadto, z powodu ryzyka związanego z ochroną praw własności intelektualnej, w pierwszej kolejności Spółka będzie nawiązywać współpracę z podmiotami zarejestrowanymi w UE, USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii.

Przełomowa technologia i doświadczony zespół

Neutrino Geology  prowadzi obecnie badania nad opracowaniem mobilnych detektorów trójwymiarowego obrazu górnej warstwy skorupy ziemskiej w oparciu o analizę strumienia geo-neutrin, emitowanych podczas rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Wynik pomiaru wskaże z dużym prawdopodobieństwem, czy na danym obszarze znajdują się złoża m.in. ropy naftowej, gazu ziemnego, uranu, metali szlachetnych i metali ziem rzadkich. Finalnie pozwoli to na radykalne skrócenie czasu i obniżenie kosztów poszukiwań geologicznych, co jest szczególnie istotne w kontekście globalnego wyczerpywania się złóż. Szefem zespołu B+R Neutrino Geology i współtwórcą technologii jest dr Andrzej K. Drukier, który od lat należy do światowej czołówki ekspertów w detekcji neutrin oraz w budowaniu superczułych detektorów. Prezesem Zarządu Neutrino Geology jest dr inż. Waldemar Maj, który w karierze zajmował kluczowe stanowiska m.in. w McKinsey & Company w Warszawie, Banku BGŻ SA, Polskim Koncernie Naftowym Orlen SA.

– Na ten moment Spółka wybudowała, przetestowała i skalibrowała układy pomiarowe prototypów detektora o masie 5 i 50 kg na strumieniu neutronów w reaktorze jądrowym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Z pełnym przekonaniem mogę potwierdzić, że pierwszy etap realizacji projektu zakończył się sukcesem. Na jesieni przetestujemy finalny prototyp o masie 500 kg, by wiosną przejść do testów na środowisku naturalnym. Wykazanie występowania złóż na potwierdzonym już terenie będzie zwieńczeniem całego projektu i przejściem w okres komercjalizacji – informuje dr inż. Waldemar Maj, Prezes Zarządu Neutrino Geology i dodaje: – Nasza technologia zrewolucjonizuje sektor wydobycia surowców. Nasz detektor zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu poszukiwań geologicznych, obniży liczbę potrzebnych wierceń, a w konsekwencji radykalnie skróci czas i koszty. Innowacyjność rozwiązania jest ściśle skorelowana z modułową budową urządzenia o wadze do 1 tony, dzięki czemu nasz zespół poszukiwawczy będzie w pełni mobilny i nieograniczony w kontekście eksploracji najbardziej niedostępnych miejsc na świecie. Ponadto detektor w żaden sposób nie oddziałuje na środowisko oraz funkcjonuje w każdej temperaturze otoczenia.

Spółkę wspiera zespół specjalistów z różnych dyscyplin fizyki oraz elektroniki, geologii, biologii, chemii i informatyki. Spółka stale współpracuje m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Grant z NCBiR, emisja crowdfundingowa i debiut na NewConnect

W 2019 roku Spółka otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju grant na lata 2019 – 2022 w wysokości 9,8 mln zł, przy całkowitej wartości projektu opiewającej na 16,2 mln zł. Inwestorzy prywatni dotychczas wsparli Spółkę kwotą 2 mln zł. W ramach trwającej obecnie emisji crowdfundingowej akcji na platformie Navigator Crowd Spółka oferuje 13,88 proc. akcji o łącznej wartości 2,5 mln zł. Cena emisyjna za akcję wynosi 14 zł, z kolei minimalny zapis to 20 akcji. Szczegółowe warunki zostały zaprezentowane na stronie. Środki z emisji akcji pokryją wkład własny na realizację projektu opracowania i przygotowania do wdrożenia innowacyjnej metody geologii rozpoznawczej pod nazwą Neutrino Geology.

W 2024 r., równolegle ze startem komercjalizacji usługi, Spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #NEUTRINO GEOLOGY

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości