Zeneris Projekty publikuje wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 sie 2022, 14:11

Zeneris Projekty publikuje wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku

Zeneris Projekty, notowany NewConnect profesjonalny projektant w zakresie rozwiązań hydrotechnicznych oraz dostawca rozwiązań fotowoltaicznych, w okresie kwiecień-czerwiec br. wypracował 1,6 mln zł sprzedaży (czterokrotny wzrost) przy osiągnięciu rentowności na poziomie EBITDA i zysku netto (wobec ujemnych wartości r/r). Spółka w tym okresie zawarta list intencyjny w zakresie przejęcia podmiotu z segmentu PV i pomp ciepła prowadzącego działalność w południowo-zachodniej Polsce. Potencjalne pozytywne sfinalizowanie transakcji o wartości ponad 0,5 mln zł będzie stanowić realizację jednego z celów emisyjnych oferty akcji z 2021 r.

Na wzrost przychodów osiągniętych w II kw. br. wpłynęła realizacja projektów fotowoltaicznych oraz działalność projektowa. Spółka systematycznie zwiększa zatrudnianie specjalistów, których praca w kolejnych kwartałach przełoży się na wzrost wielkości sprzedaży i wzrost wyników finansowych. Wynik EBITDA w okresie kwiecień-czerwiec 2022 roku wyniósł ok. 40 tys. zł (wobec straty r/r w wys. 340 tys. zł), a wynik netto: 19 tys. zł (wobec –354 tys. zł r/r). Kapitał własny na 30.06.2022 r. wzrósł do 3,8 mln zł (vs 3,2 mln zł r/r).

- II kwartał 2022 roku był dobrym okresem w działalności naszej spółki. Wobec analogicznego okresu zwiększyliśmy skalę realizowanych kontraktów i systematycznie podpisujemy nowe umowy. Pozytywnie oceniamy perspektywy II połowy roku, zwykle bardziej korzystnej dla Zeneris Projekty. Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne dla rozwoju rynku OZE znajduje odzwierciedlenie nie tylko w obszarze PV, ale także hydrotechniki – w tym segmencie także podpisujemy kolejne umowy – mówi Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu Zeneris Projekty 

W lipcu br. Zeneris Projekty podpisała dwie istotne umowy – pierwsza o wartości 1,8 mln zł brutto Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odbudowy wału przeciwpowodziowego w gminie Gniew. Drugi kontrakt dotyczy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach Mejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży. Jego wartość wynosi 1,44 mln zł brutto.

Spółka 20 maja poinformowała o zawarciu listu intencyjnego, który zainicjował proces due dilligance oraz negocjacji przejęcia pakietu większościowego udziałów firmy specjalizującej się w montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Jej szacunkowe przychody za 2021 rok przekroczyły 2,5 mln zł, przy osiągnięciu rentowności na poziomie netto (zysk netto wyniósł niemal 0,1 mln zł).

O spółce Zeneris Projekty:

Zeneris Projekty ma ponad 15-letnie doświadczenie w profesjonalnym przygotowywaniu, projektowaniu i realizacji projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii. Spółka realizuje dla swoich klientów inwestycje związane z hydroenergetyką oraz instalacjami fotowoltaicznymi i magazynami energii. Równocześnie Zeneris jest też biurem projektowym działającym w obszarze budownictwa wodnego. Spółka ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu projektów OZE dla firm i samorządów. Jej portfel obejmuje wykonywanie dokumentacji zarówno na farmy fotowoltaiczne, jak i projekty o mniejszych mocach oraz projekty prosumenckie, które Zeneris Projekty realizuje od 2018 roku. Firma zajmuje się również projektowaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla samorządów i obiektów przemysłowych.


 

Źródło: Spółka, #ZEN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości