GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATIGE IMAGE S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 sie 2022, 17:10

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATIGE IMAGE S.A.

Uchwała Nr 771/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATIGE IMAGE S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 22 sierpnia 2022 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 55.562 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii F spółki PLATIGE IMAGE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPTGMG00062”, pod warunkiem dokonania w dniu 22 sierpnia 2022 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki notowanymi w alternatywnym systemie obrotu, oznaczonymi kodem „PLPTGMG00013”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PLATIGE” i oznaczeniem „PLI”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości