Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. inwestycji w energetykę jądrową | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 sie 2022, 16:08

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. inwestycji w energetykę jądrową

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska - podała KPRM w komunikacie. Nowe rozwiązania mają pozwolić na skrócenie czasu realizacji inwestycji.

Jak podano, rząd chce usprawnić proces związany z budową w Polsce elektrowni jądrowej.

Szacuje się, że nowe rozwiązania pozwolą na znaczące skrócenie czasu realizacji inwestycji – nawet o kilkanaście miesięcy, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Skrócenie procesu inwestycyjnego przełożyć się ma na oszczędności kosztów realizacji przedsięwzięcia – w tym m.in. kosztów utrzymania zespołu wykonawczego.

Projekt przewiduje, że katalog inwestycji towarzyszących zostanie rozszerzony, m.in. o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej.

Zapewniona ma też zostać większa stabilność procesu inwestycyjnego poprzez umiejscowienie tzw. decyzji zasadniczej na początkowym etapie procesu – przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Ponadto, rozszerzona zostanie decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości również na pomiary, badania lub inne prace, które są niezbędne do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organy administracji publicznej, na uzasadniony wniosek inwestora, mają udostępniać nieodpłatnie informacje i dane do wykorzystania w związku z wykonywaniem zadań związanych z obiektami energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, co ma pozwolić na redukcję kosztów oraz usprawnienie procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

Wprowadzona zostanie też możliwość tymczasowej eksploatacji obiektu jądrowego po uzyskaniu zezwolenia na rozruch. Do czasu wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie dłużej niż przez czas określony w zezwoleniu na rozruch, eksploatacja obiektu jądrowego będzie mogła być prowadzona na podstawie zezwolenia oraz zatwierdzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki raportu z rozruchu obiektu jądrowego.

Przewiduje się, że nowe przepisy wejdą w życie do końca roku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1–1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2–3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW w oparciu o duże reaktory jądrowe PWR generacji III (+). (PAP Biznes)

pel/ osz/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości