Skrót wiadomości - piątek, 23 września, 18.00 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 wrz 2022, 18:02

Skrót wiadomości - piątek, 23 września, 18.00

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 4,8 proc. wobec 4,9 proc. w lipcu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-sierpień 2022 r. wzrosła w skali roku o 11,3 proc., przy zatrudnieniu wyższym o 1,4 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 11,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

W sierpniu zarejestrowano 106,8 tys. nowych bezrobotnych, wzrost o 12,0 rdr - podał GUS.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w sierpniu 2022 r. w ujęciu rdr wzrosły o 36,3 proc., po wzroście o 28,9 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał GUS.

Nowe zamówienia w przemyśle w sierpniu 2022 r. wzrosły o 31,5 proc., po wzroście o 29,8 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w sierpniu 2022 r. wzrosła o 39,3 proc. rdr, a mdm wzrosła o 4,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

W lipcu liczba ludności Polski spadła poniżej 38 mln - podał GUS.

Możliwa jest pauza w cyklu podwyżek stóp procentowych, żeby poczekać na decyzje ws. tarczy antyinflacyjnej i przepisy dot. zamrożenia cen prądu i gazu - powiedział portalowi WNP członek RPP Ludwik Kotecki.

W warunkach bardzo dużych niepokojów wokół polskiej gospodarki i przy ekspansywnej polityce pieniężnej pożądane może być bardziej radykalne podejście do podnoszenia stóp proc. - powiedziała w podkaście "Subiektywnie o finansach" członkini RPP Joanna Tyrowicz. Jej zdaniem, podnoszenie stóp stopniowo mija się z celem.

Możliwe są dalsze podwyżki stóp o 2-4 pkt. proc., po ocenie skuteczności dotychczasowych podwyżek kosztu pieniądza - powiedziała w podkaście "Subiektywnie o finansach" członkini RPP Joanna Tyrowicz.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we wrześniu 48,5 pkt. wobec 49,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 48,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we wrześniu 48,9 pkt. wobec 49,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wskaźnik na 49,1 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we wrześniu 48,3 pkt. wobec 49,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 48,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we wrześniu 45,4 pkt. wobec 47,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 47,2 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we wrześniu 53,0 pkt. wobec 51,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 50,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we wrześniu 47,8 pkt. wobec 50,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 49,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł we wrześniu 48,5 pkt. wobec 47,3 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się, że indeks wyniesie 47,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł we wrześniu 49,2 pkt. wobec 50,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu S&P Global. Na rynku prognozowano, że indeks wyniesie 50 pkt.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 49,3 pkt. wobec 44,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 46,1 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu do 49,2 pkt. wobec 43,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 45,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu do 51,8 pkt. wobec 51,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 51 pkt.

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów zaoferuje 27 września obligacje serii OK0724, PS0527, WZ1127, DS1030, DS0432, WZ0533, o łącznej wartości 5-8 mld zł - podał resort w komunikacie.

Ministerstwo Finansów oraz Bank Pekao podpisały umowę otwierającą możliwość zakupu obligacji detalicznych Skarbu Państwa w Banku Pekao za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao. Obligacje będą dostępne od października za pośrednictwem kanałów elektronicznych, nie tylko dla klientów Pekao - poinformował bank w komunikacie.

GIEŁDA

Piątek na GPW przyniósł spore zniżki indeksów, WIG20 stracił blisko 4 proc, a krajowy rynek akcji był jednym z najsłabszych w Europie. Analitycy oceniają, że krótkoterminowo perspektywa dla rynku akcji pozostanie negatywna, a obawy inwestorów koncentrują się obecnie wokół polityki monetarnej prowadzonej przez banki centralne.

Na zamknięciu WIG20 stracił 3,98 proc. i wyniósł 1.457,78 punktów, mWIG40 zniżkował o 2,63 proc. do 3.678,0 pkt, sWIG80 spadł o 1,60 proc. do 16.477,18 pkt. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 3,38 proc. i na zamknięciu wyniósł 48.081,16 pkt.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 4,3 pkt. proc. i wyniósł 31,5 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego spadł o 2 pkt. proc. do 41,9 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

SPÓŁKI

PGNiG zawarł ze spółkami z grupy Equinor umowy na dostawy gazu od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2033 roku w wysokości do 2,4 mld metrów sześciennych rocznie - podała spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego nie chce zmiany bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym mBanku, więc pozostanie on na poziomie 0,5 proc. - podał bank w komunikacie.

Mabion zawarł z Novavax aneks do umowy dotyczącej komercyjnej produkcji kontraktowej, wydłużający czas jej trwania do końca 2026 r., oraz aneks do Specyfikacji Warunków Zlecenia dotyczący wytwarzania antygenu szczepionki na COVID-19 - podał Mabion w komunikacie. Spółka zamierza zaktualizować harmonogram prac projektowych związanych z rejestracją MabionCD20.

Votum odnotowało w pierwszym półroczu 2022 roku 43,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,8 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 133,1 mln zł wobec 89,9 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym.

Bumech miał w pierwszym półroczu 2022 roku 197,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej - podała spółka w raporcie półrocznym. Wcześniej Bumech szacował EBIT w tym okresie na 180 mln zł.

Grupa Ferrum szacuje, że jej przychody w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 515,4 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 50 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Dwie oferty PGNiG Termika wygrały aukcję kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP). Wartość zwycięskich ofert wyniosła ok. 300 mln zł - poinformował URE w komunikacie prasowym.

Akcjonariusze LPP wyrazili zgodę na emisję obligacji o wartości do 500 mln zł i euroobligacji do kwoty 500 mln euro - wynika z uchwał NWZ spółki. Emisje miałyby nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Należąca do JSW Koks koksownia Przyjaźń pracuje nad przywróceniem nominalnych zdolności produkcyjnych po czwartkowym wypadku. Zwiększona zostanie produkcja na pozostałych koksowniach grupy - podała JSW w komunikacie prasowym.

Konsorcjum Polenergii i jej spółki zależnej Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego Wodoru - podała Polenergia w komunikacie. Łączna kwota potencjalnego dofinansowania projektu w formie dotacji wynosi 95,1 mln zł.

Develia kupiła prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ciszewskiego za 31,5 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. Develia chce tam zrealizować projekt inwestycyjny na ok. 175 lokali mieszkalnych.

Grupa Enel-Med szacuje skonsolidowaną EBITDA w pierwszym półroczu 2022 r. na ok. 14 mln zł, a przychody ze sprzedaży na 235,1 mln zł - podała spółka w komunikacie. Przed rokiem zysk EBITDA grupy wyniósł 28,5 mln zł, a przychody 215,3 mln zł.

MLP Group zdecydował o ustanowieniu nowego programu emisji obligacji w wielu seriach do kwoty 100 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie.

Producent gier 11 bit studios wypracował w drugim kwartale 2022 roku 11,28 mln zł zysku netto - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie szacunku wyników spółki za I półrocze 2022 roku. Średnia prognoz analityków wynosiła 5,8 mln zł.

All in! Games zawarł ze spółką Ovid Works porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy wydawniczej dotyczące gry Metamorphosis - podała spółka w komunikacie.

VRFabric, spółka zależna SimFabric, planuje debiut na NewConnect - poinformował SimFabric w komunikacie.

Siemens jest zadowolony z wprowadzonych w spółce rozwiązań ESG i podtrzymuje plan dojścia do zeroemisyjności do 2030 - powiedział PAP Biznes CEO Siemens Polska Maciej Zieliński. Dostrzega problemy z ESG w polskich firmach i ostrzega, że stracą przewagi konkurencyjne, jeśli nie dostosują się do regulacji.

WALUTY

W oczekiwaniu na wstępne dane o inflacji we wrześniu złoty może się stabilizować, ale - w przypadku pogorszenia sentymentu na rynkach globalnych - nie można wykluczyć jego osłabienia - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Dla rynku długu w przyszłym tygodniu kluczowe będą dane makro i ruchy na rynkach bazowych.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 0,9754 USD i 139,43 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY, PALIWA

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają w piątek oraz w całym tygodniu. Inwestorzy obawiają się o perspektywy dla rynku ropy wobec napięć geopolitycznych i zacieśniania polityki monetarnej przez banki centralne na świecie.

Ceny gazu w Europie notują niewielkie zmiany po rozpoczęciu handlu w piątek. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 0,2 proc., a gaz kosztuje 188 euro za MWh.

Ceny miedzi spadają na giełdzie metali w Londynie, a rynki analizują decyzje banków centralnych na świecie. Metal w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniany niżej o 0,1 proc. - po 7.680 USD za tonę.

ENERGETYKA

W związku z komunikatem PSE o ogłoszeniu okresu zagrożenia w piątek w godz. 19-21, zwołano zespół ds. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Rezerwy mocy są uzupełniane, nie ma ryzyka blackoutu - poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłaszają okresy zagrożenia na rynku mocy w dniu 23 września 2022 r. w godzinach 19:00 – 20:00, 20:00 – 21:00 - podały PSE w komunikacie prasowym. Jest to sygnał tylko dla jednostek rynku mocy, by w tych godzinach zrealizowały swoje obowiązki mocowe. Ogłoszenie okresu zagrożenia nie ma wpływu na odbiorców energii elektrycznej.

PGNiG zapewnia, że dostawy gazu na cały sezon grzewczy 2022/23 są zabezpieczone, a spółka wykorzysta przepustowość gazociągu Baltic Pipe zaplanowaną na ten rok w 100 proc. - poinformował gazowy koncern w komunikacie prasowym.

Produkcja węgla kamiennego w sierpniu spadła o 10,1 proc. rdr i wyniosła 3.853 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja węgla brunatnego w sierpniu w Polsce wzrosła o 2,1 proc. rdr i wyniosła 4.905 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny.

Projekt ustawy o pomocy odbiorcom energii elektrycznej zakłada rekompensaty dla firm obrotu i dystrybucji. Projekt zakłada stabilizację rachunków w 2023 roku na poziomie z 2022 roku. Projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych - podano w wykazie prac rządu.

OPINIE, PROGNOZY

Większość banków centralnych Europy Środkowo-Wschodniej będzie kontynuować podwyżki stóp, aby uniknąć zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych i efektów drugiej rundy - podał w raporcie Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF).

Stabilizacja stopy bezrobocia w ujęciu danych oczyszczonych z sezonowości potwierdza wygasający potencjał do jej dalszego spadku - oceniają ekonomiści BOŚ.

Ceny na stacjach benzynowych mogą wzrosnąć wraz z drożejącymi paliwami w hurcie - wynika z raportu analityków e-petrol.

Biorąc pod uwagę wyhamowanie tempa spadku cen hurtowych w ostatnim tygodniu, do końca września ceny benzyny i diesla na stacjach paliw nie powinny już spadać - prognozują analitycy BM Reflex.

Ceny akcji na giełdach w USA do czerwca 2003 roku powinny rosnąć, choć na rynkach może panować duża zmienność – ocenili w raporcie stratedzy UBS. Zalecają oni skupienie się na spółkach o wysokich dochodach i akcjach opartych o wartość.

Goldman Sachs obniża prognozę poziomu docelowego dla S&P 500 na koniec '22 do 3.600 pkt.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Nazwa wskaźnika WIRD (Warszawki Indeks Rynku Depozytowego), który ma docelowo zostać wskaźnikiem alternatywnym dla WIBORu, została zmieniona na WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) - poinformowała wiceprezes GPW Benchmark Aleksandra Bluj.

Kontynuowany jest wzrost cen nieruchomości, szczególnie w ujęciu nominalnym, jednak w ujęciu realnym pozostaje on umiarkowany - podał w komunikacie Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego. (KSF-M). Komitet odnotował istotny spadek akcji kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych.

Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M) rekomenduje utrzymanie w III kw. 2022 r. wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc. - podał w komunikacie po regularnym posiedzeniu KSF-M.

Najistotniejszym źródłem zagrożeń dla systemu finansowego pozostaje ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych oraz trudna sytuacja finansowa niektórych instytucji kredytowych - podał w komunikacie Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M). Komitet za istotne uznaje wciąż ryzyko geopolityczne wynikające z agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Komitet Stabilności Finansowej ds. nadzoru makroostrożnościowego przedyskutował wyniki przeglądu możliwości wykorzystania bufora ryzyka systemowego oraz innych buforów w celu wzmocnienia odporności banków w Polsce. Wg KSF-M potrzeba koordynacji wymogów mikro- i makronadzorczych w zakresie łącznych wymogów kapitałowych obowiązujących banki.

Globalne zbiory zbóż w sezonie 2022/23 wyniosą 2.256 mln ton wobec 2.248 mln ton prognozowanych w sierpniu - wynika z wrześniowego raportu IGC (Międzynarodowej Rady Zbożowej).

World Trade Monitor, wskaźnik obrazujący dynamikę wolumenu handlu międzynarodowego, w lipcu wzrósł o 0,7 proc. względem czerwca - podało holenderskie Biuro Analizy Polityki Gospodarczej (CPB).

Szara strefa to olbrzymi problem, gdyż 57 proc. klientów korzysta z operatorów nielegalnych - powiedział PAP Biznes prezes Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej Adam Lamentowicz. W 2022 roku rynek w Polsce wzrośnie o 15 proc., ale mundial nie zwiększy znacząco zainteresowania zakładami.

Przewozy ładunków w sierpniu 2022 r. rdr spadły o 1,2 proc. i wyniosły 49,228 mln ton - podał Główny Urząd Statystyczny.

W okresie I-VIII w portach przeładowano 73,3 mln ton ładunków, wzrost o 16,3 proc., mocny wzrost przeładunków węgla - podał Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja nawozów azotowych w sierpniu spadła o 26,2 proc. rdr i wyniosła 127 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesiąc do miesiąca produkcja ta spadła o 19,7 proc.

Oferta na rynku najmu jest obecnie niższa o 30-40 proc. niż rok temu, ale powoli się odbudowuje. We wrześniu 2022 r. średnie ceny najmu za m kw. w największych miastach Polski wzrosły rdr w dwucyfrowym tempie - wynika z danych Domiporta. pl. W ocenie ekspertów, w najbliższych tygodniach trudno oczekiwać spadku cen najmu, bardziej prawdopodobna jest ich stabilizacja, bądź wzrost.

WYDARZENIA Z KRAJU

Prezydent Andrzej Duda, lider Polski 2050 Szymon Hołownia i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski to liderzy rankingu zaufania - wynika z sondażu CBOS. Największą nieufność ankietowani wyrażają wobec: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i szefa PO Donalda Tuska.

Nie ma w tej chwili projektu zmian w ordynacji wyborczej, nie ma w tej chwili takiej decyzji politycznej - mówił w piątek w Studiu PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Opublikowane w czwartek zdjęcie, na którym prezydent Andrzej Duda podaje rękę szefowi rosyjskiej dyplomacji Siergiejowi Ławrowowi pochodzi z 2018 r. Kłamliwie sugeruje się, że pochodzi z dziś – podkreśla pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Podkomisja przedstawiła swoje badania w sposób rzetelny, a wszystkie swoje wyniki badań opublikowała w raporcie oraz w załącznikach - głosi oświadczenie tzw. podkomisji smoleńskiej, kierowanej przez Antoniego Macierewicza w związku z emisją programu "Siła kłamstwa" w TVN.

Zakontraktowana jest odpowiednia ilość węgla; do polskich portów przypływają statki, węgiel jest przeładowywany i rozsyłany po Polsce, jest też zwiększane wydobycie polskich kopalni - mówił w piątek w Studiu PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Prezydent Andrzej Duda odznaczył w piątek Orderami Orła Białego założycieli i działaczy Komitetu Obrony Robotników: Mirosława Chojeckiego, Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Marian Turski został ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Programowej Muzeum POLIN.

Minionej doby badania potwierdziły 4438 zakażeń koronawirusem, w tym 815 ponownych. Zmarło 19 osób z COVID-19 – poinformowano w piątek na stronach rządowych. Wykonano 15 352 testy w kierunku SARS-CoV-2.

Do Polski od 24 lutego przyjechało 6,484 mln osób z Ukrainy, wyjechało do Ukrainy 4,713 mln osób - podała Straż Graniczna.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Jeśli sprawy we Włoszech po niedzielnych wyborach "pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier"- powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, pytana w USA. Słowa te oburzyły lidera Ligi Matteo Salviniego, który zapowiedział złożenie w Parlamencie Europejskim wniosku o wotum nieufności dla szefowej KE.

Brytyjski minister finansów Kwasi Kwarteng ogłosił w piątek szeroko zakrojone cięcia podatków, które obiecywała premier Liz Truss. Jak wyjaśnił, w ten sposób przełamana zostanie stagnacja gospodarcza. Krytycy wskazują jednak, że cięcia odbędą się kosztem wzrostu zadłużenia kraju.

Ukraina wywiera presję na terytoria, które Rosja uważa za kluczowe dla swoich celów wojennych, jednak sytuacja na polu walki pozostaje złożona - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Wojna na Ukrainie skończy się tylko przy stole negocjacyjnym – stwierdził prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie dla stacji BFM TV, którego udzielił w samolocie, wracając ze szczytu ONZ w Nowym Jorku.

Mobilizacja w Rosji przebiega chaotycznie i bez planu, jest masowa; władze wysyłają karty mobilizacyjne nieżyjącym, a zmobilizowanych siłą odcinają od świata zewnętrznego i pozbawiają kontaktu z bliskimi – informuje na Telegramie niezależny kanał Możem Objasnit. W regionie Buriacja wezwania wysłano do nieżyjących od dawna osób.

Na skutek ogłoszonej przez Putina mobilizacji tworzą się długie kolejki na przejściach granicznych z Gruzją; na jednym z przejść sznur aut ciągnie się na ponad 6 km – poinformowała w piątek rosyjska sekcja BBC.

Po częściowej mobilizacji w Rosji politycy z rządzącej koalicji i opozycji opowiadają się za ułatwieniem przyjmowania w Niemczech Rosjan, którzy odmawiają pójścia do wojska. Ustępujący ambasador Ukrainy w Berlinie uważa, że młodzi Rosjanie powinni obalić Putina, a nie "cieszyć się z dolce vita na Zachodzie".

Rosjanie, którzy nie chcą walczyć na Ukrainie i przyjadą do Holandii na pewno nie zostaną odesłani, powiedział w piątek sekretarz stanu ds. azylu Eric van der Burg. „Wiemy, że będą tam ścigani” – mówi minister cytowany przez Holenderską Agencję Prasową (ANP).

Mimo publicznych deklaracji estońskich i łotewskich władz o niewpuszczaniu Rosjan do kraju, prywatni przewoźnicy z tych państw organizują zbiorowe transporty dla przybywających do Finlandii podróżnych z Rosji. Rosjanie przewożeni są do Finlandii również bezpośrednio z Sankt Petersburga – pisze w piątkowym wydaniu fiński „Iltalehti”.

W okupowanym przez siły rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy mieszkańcy zmuszani są do głosowania w pseudoreferendum w sprawie "dołączenia" do Rosji pod lufami broni automatycznej - informuje w piątek Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec Kijowa mera tego miasta.

Organy egzekucyjne zamroziły aktywa rosyjskiego koncernu Yandex, znanego z popularnej wyszukiwarki internetowej oraz usług taksówkarskich Yango. Zajęto także część majątku braci Rotenbergów prowadzących w Finlandii interesy na rynku nieruchomości – pisze dziennik „Helsingin Sanomat”.

Kanada nie popiera wprowadzenia zakazu wjazdu na swoje terytorium dla Rosjan, natomiast szuka możliwości osądzenia Rosji za atak na Ukrainę – powiedziała w czwartek minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Jeśli sprawy we Włoszech po niedzielnych wyborach "pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier"- powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, pytana w USA. Słowa te oburzyły lidera Ligi Matteo Salviniego, który zapowiedział złożenie w Parlamencie Europejskim wniosku o wotum nieufności dla szefowej KE.

W Nowym Jorku doszło do spotkania sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem - podał portal Vatican News. Rozmawiali w czwartek na marginesie obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Rząd Danii poinformował w piątek o zniesieniu zakazu hodowli norek od 1 stycznia 2023 roku. Z powodu zagrożenia nowymi mutacjami koronawirusa zamknięto wszystkie fermy w tym kraju, wybijając 15 mln sztuk zwierząt futerkowych.

Ochrona "płuc świata" - dziewiczych lasów Amazonii - jest jednym z głównych tematów przed wyznaczonymi na 2 października wyborami prezydenckimi w Brazylii, zarówno w kampanii prezydenta Jaira Bolsonaro, ubiegającego się o drugą kadencję, jak i kandydatów opozycyjnych.

Dziennikarka CNN Christiane Amanpour poinformowała w czwartek na Twitterze, że irański prezydent Ebrahimem Raisi odwołał z nią wywiad, który miał się odbyć w środę w Nowym Jorku przy okazji obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ. (PAP Biznes)

asa/ osz/ gor/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości