IMC i OneSoil podpisały umowę w zakresie rozwoju technologii w rolnictwie cyfrowym | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 wrz 2022, 11:28

IMC i OneSoil podpisały umowę w zakresie rozwoju technologii w rolnictwie cyfrowym

IMC, notowana na GPW, grupa rolnicza działająca na Ukrainie zawarła umowę ze szwajcarską firmą OneSoil w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Współpraca pozwoli IMC na zwiększenie efektywności biznesu i wygenerowanie oszczędności m.in. w obszarze zużycia nawozów i nasion. W ciągu 5 lat rolnicza grupa może wdrożyć technologię szwajcarskiego partnera nawet na 45% powierzchni banku ziemi. Z kolei OneSoil umocni swoją pozycję w Europie, a także wykorzysta doświadczenia w celu ekspansji na globalnym rynku technologii dla rolnictwa cyfrowego.

23 września IMC i OneSoil podpisały w Warszawie umowę badawczo-rozwojową w zakresie analityki i rolnictwa cyfrowego. W okresie pięciu lat firmy będą nadal wspólnie wdrażać technologię zmiennego dawkowania na polach grupy notowanej na GPW. Głównym celem strategicznego porozumienia jest zwiększenie rentowności działalności rolniczej Grupy oraz uzyskanie wymiernych i perspektywicznych wyników dzięki wspólnym eksperymentom rolniczym z OneSoil. Udoskonalenie technologii rolnictwa precyzyjnego powinno pomóc IMC i OneSoil stać się wiodącymi graczami w rolnictwie cyfrowym w Europie.

IMC i OneSoil prowadzą wspólne testy w rolnictwie precyzyjnym od 2019 roku. Próby terenowe pomogły Grupie znacznie zwiększyć efektywność prac na polach po zastosowaniu technologii zmiennego dawkowania. Dzięki tym testom OneSoil była w stanie udoskonalić swoje oprogramowanie dla cyfrowego rolnictwa precyzyjnego i skalować technologię na Europę, Amerykę Południową i Północną oraz inne regiony.

Całkowita powierzchnia wspólnych prób terenowych OneSoil i IMC wyniosła 4000 hektarów w 2020 r., 19 600 hektarów w 2021 r. i ponad 25 000 hektarów w 2022 r. Wiedza zdobyta podczas pierwszych dwóch lat eksperymentów pomogła IMC zoptymalizować zasoby podczas wojny na Ukrainie, w szczególności firmie udało się zaoszczędzić 200 ton nawozów na 4000 ha.

„ IMC od 2017 roku z powodzeniem wdraża różne elementy rolnictwa precyzyjnego. W szczególności od 2019 roku stosujemy technologię zmiennego dawkowania do siewu i nawożenia - technologię, która pozwala nam zaoszczędzić nasiona i nawozy, obniżyć koszty produkcji, zwiększyć efektywność produkcji rolniczej oraz ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i emisji CO2 do atmosfery. Jest to zgodne ze strategicznymi celami IMC, jakimi są zwiększenie efektywności operacyjnej i zrównoważony rozwój firmy w odniesieniu do ludzi, ziemi i środowiska.

OneSoil jest naszym partnerem od początku wdrożenia technologii zmiennego dawkowania. Dzięki partnerstwu z OneSoil z powodzeniem zrealizowaliśmy już projekt pilotażowy dla 20% banku ziemi IMC. W ciągu najbliższych 5 lat współpracy z OneSoil planujemy co najmniej dwukrotnie zwiększyć obszar zastosowania technologii zmiennego dawkowania, gdyż według wstępnych szacunków 45% pól IMC nadaje się do zastosowania tego rozwiązania – powiedział Alex Lissitsa, prezes IMC.

- IMC jest głównym partnerem OneSoil w rolnictwie precyzyjnym od trzech lat”, mówi Morten Schmidt, prezes OneSoil. - Nasza dogłębna wiedza na temat analityki GIS (system informacji geograficznej) pomogła IMC przejść na rolnictwo precyzyjne, zwiększyć zyski i ograniczyć niepotrzebne wykorzystanie zasobów, które zanieczyszczają środowisko. Wyniki naszej pracy stały się podstawą opracowanej przez nas niedawno aplikacji OneSoil Yield. Aplikacja pomoże rolnikom na całym świecie przejść do rolnictwa precyzyjnego i uzyskać wymierne wyniki z doświadczeń polowych. W ciągu najbliższych pięciu lat IMC i OneSoil przeprowadzą jeszcze bardziej rozbudowane eksperymenty, które pozwolą nam poprawić dokładność naszych programów i przeskalować je do innych regionów” – podkreśla Morten Schmidt, prezes OneSoil.

O spółce IMC:

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainie. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Posiada bank ziemi o powierzchni 120 tys. ha w regionie Połtawy, Czernichowa i Sumy. Spółka została założona w 2007 r. W 2021 r. IMC wypracowała zysk netto o wartości 78,7 mln USD i EBITDA na poziomie 110,3 mln USD.

IMC jest jedną z 10 największych firm rolniczych Ukrainy. W maju 2011 r. spółka przeprowadziła ofertę publiczną akcji i zadebiutowała na GPW.

O OneSoil:

OneSoil to szwajcarska firma z biurami w Zurychu i Warszawie, zajmująca się badaniami i rozwojem w zakresie aplikacji dla rolnictwa precyzyjnego opartego na zdjęciach satelitarnych i technologiach uczenia maszynowego. Bezpłatna aplikacja OneSoil jest używana przez ponad 300 tys. rolników na całym świecie, którzy stosują rozwiązanie na około 3% światowego areału (ponad 42 mln hektarów). Algorytmy przetwarzania danych OneSoil umożliwiają dostęp do obserwacji terenowych w czasie rzeczywistym, co czyni je ważnym źródłem danych dla rolników, rozmaitych firm, organizacji non-profit, badaczy i organizacji międzynarodowych.

Źródło: Spółka, #IMC

Zobacz także: IMC S.A. - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości