Współczynnik Giniego w Polsce w 2021 roku wzrósł do 0,319 z 0,313 w 2020 roku - GUS | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 wrz 2022, 11:39

Współczynnik Giniego w Polsce w 2021 roku wzrósł do 0,319 z 0,313 w 2020 roku - GUS

Współczynnik Giniego w Polsce w 2021 roku wzrósł do 0,319 z 0,313 w 2020 roku - GUS

Współczynnik Giniego to miara nierówności rozkładu dochodów; przyjmująca wartość pomiędzy „0” a „1”. Współczynnik ten osiąga wartość „0”, gdy wszystkie osoby mają ten sam dochód, natomiast wartość „1”, gdy wszystkie osoby poza jedną mają dochód zerowy. Im wyższa jest wartość wskaźnika, tym większy jest stopień koncentracji dochodów i większe jest ich zróżnicowanie.

"Zróżnicowanie dochodów na osobę w gospodarstwach domowych mierzone współczynnikiem Giniego, po okresie spadku w latach 2014–2017 i chwilowej stabilizacji, od roku 2019 wzrasta. W 2021 r. wartość współczynnika Giniego wyniosła 0,319 dla Polski, 0,314 na wsi i 0,310 w miastach" - napisał GUS.

GUS podał, że w 2021 r., w porównaniu z poprzednim rokiem, w ujęciu realnym wystąpił wzrost przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w gospodarstwach domowych o 3,5 proc. Realny wzrost wydatków wystąpił we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych, najwyższy w gospodarstwach domowych rolników (o 6,1 proc.), zaś najniższy – w grupie pracujących na własny rachunek (o 0,3 proc.).

Według GUS, wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe miały, podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy udział w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych – 26,4 proc. i wyniósł on od 23,6 proc. w gospodarstwach pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym do 32,3 proc. w gospodarstwach rolników.

GUS podaje, że od 2016 r. udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe wzrastał umiarkowanie w strukturze wydatków ogółem, w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 silnie wzrósł, natomiast w 2021 r. zmalał o 1,3 pkt. proc. (PAP Biznes)

map/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości