GPW: w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Catalyst obligacji spółki GETIN NOBLE BANK S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 wrz 2022, 11:25

GPW: w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Catalyst obligacji spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

Uchwała Nr 892/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Catalyst obligacji spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

§ 1

W związku z wystąpieniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z wnioskiem, o którym mowa w art. 148 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Zarząd Giełdy działając na podstawie art. 78 ust. 11 w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, postanawia zawiesić obrót następującymi obligacjami na okaziciela spółki GETIN NOBLE BANK S.A. oraz wykluczyć te obligacje z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - z dniem 30 września 2022 r.:

1) oznaczonymi kodem „PLGETBK00335”,

2) oznaczonymi kodem „PLGETBK00343”,

3) oznaczonymi kodem „PLGETBK00350”,

4) oznaczonymi kodem „PLGETBK00368”,

5) oznaczonymi kodem „PLGETBK00376”,

6) oznaczonymi kodem „PLGETBK00384”,

7) oznaczonymi kodem „PLGETBK00392”,

8) oznaczonymi kodem „PLGETBK00400”,

9) oznaczonymi kodem „PLGETBK00418”,

10) oznaczonymi kodem „PLGETBK00426”,

11) oznaczonymi kodem „PLGETBK00434”,

12) oznaczonymi kodem „PLGETBK00442”,

13) oznaczonymi kodem „PLGETBK00459”,

14) oznaczonymi kodem „PLGETBK00467”,

15) oznaczonymi kodem „PLGETBK00475”,

16) oznaczonymi kodem „PLGETBK00483”.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 - 11 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje spółki GETIN NOBLE BANK S.A., o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 29 września 2022 r. (włącznie), tracą ważność;

2) zlecenia maklerskie na obligacje spółki GETIN NOBLE BANK S.A., o których mowa w § 1, począwszy od dnia 30 września 2022 r. nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Zobacz także: Getin Noble Bank SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości