GPW: w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki GETIN NOBLE BANK SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 wrz 2022, 11:23

GPW: w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki GETIN NOBLE BANK SA

Uchwała Nr 891/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki GETIN NOBLE BANK S.A.

§ 1

W związku z wystąpieniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z wnioskiem, o którym mowa w art. 148 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Zarząd Giełdy działając na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia zawiesić obrót akcjami spółki GETIN NOBLE BANK S.A., oznaczonymi kodem „PLGETBK00012”, oraz wykluczyć te akcje z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW - z dniem 30 września 2022 r.

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10 - 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje spółki GETIN NOBLE BANK S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 29 września 2022 r. (włącznie), tracą ważność; 2) zlecenia maklerskie na akcje spółki GETIN NOBLE BANK S.A., od dnia 30 września 2022 r., nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Zobacz także: Getin Noble Bank SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości