Skrót wiadomości - piątek, 30 września | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 paź 2022, 06:03

Skrót wiadomości - piątek, 30 września

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. wzrosły rdr o 17,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ostatnie dane z polskiej gospodarki wskazują na scenariusz kontynuacji wzrostu i wyższej inflacji - ocenił na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Jego zdaniem, PKB Polski w III kw. wzrósł o 3,5-4,0 proc. Jak zaznaczył, niepokojący jest kolejny skok inflacji bazowej.

GUS szacuje zbiory zbóż w 2022 r. na około 36,0 mln t, tj. o około 4 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych - podał GUS w komunikacie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w I półroczu w gospodarce narodowej wzrosło o 10,8 proc. rdr do 6.196,99 zł - GUS.

Powołanie członków RPP zaplanowano na posiedzeniu Sejmu 6 października ok. godz. 17 - podano w harmonogramie porządku obrad Sejmu.

Stopa bezrobocia w kolejnych miesiącach może lekko rosnąć - powiedziała szefowa resortu rodziny Marlena Maląg, komentując dane Eurostatu.

Deficyt na rachunku bieżącym po II kwartale 2022 r. wyniósł 4.726 mln euro wobec deficytu 7.402 mln euro w I kw., po korekcie - podał Narodowy Bank Polski.

W II kw. odnotowano wzrost eksportu paliw, żywności, środków transportu - podał Narodowy Bank Polski.

Od 2,38 do 13,35 zł netto miesięcznie wyniesie w 2023 r. stawka opłaty mocowej dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia. Dla pozostałych uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,1024 zł za kWh - podał w komunikacie URE.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 10,0 proc. we wrześniu w ujęciu rdr, po wzroście o 9,1 proc. miesiąc wcześniej - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 9,7 proc.

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w sierpniu, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 2,6 proc., tak jak w lipcu - podał Eurostat.

Stopa bezrobocia w strefie euro w sierpniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,6 proc. wobec 6,6 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 6,6 proc.

Stopa bezrobocia w Niemczech we wrześniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,5 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej.

Wydatki konsumentów we Francji w sierpniu pozostały bez zmian, podczas gdy w poprzednim miesiącu spadły o 0,9 proc. po korekcie z -0,8 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee. Analitycy spodziewali się, że wydatki konsumentów mdm spadną o 0,1 proc.

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w II kw. 2022 r. o 0,2 proc. kdk - podano w II wyliczeniu Krajowego Biura Statystycznego. Wstępnie szacowano, że PKB w I kw. spadł o 0,1 proc. po wzroście w I kw. o 0,8 proc.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł we wrześniu 48,1 pkt. wobec 49,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 49,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin we wrześniu wyniósł 50,6 pkt. wobec 52,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów. Analitycy spodziewali się wskaźnika PMI na poziomie 52,4 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, we wrześniu wyniósł 50,1 pkt. wobec 49,4 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na 49,7 pkt.

Produkcja przemysłowa w Japonii w sierpniu wzrosła o 2,7 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się +0,2 proc., po +0,8 proc. miesiąc wcześniej.

Sprzedaż detaliczna w Japonii w sierpniu wzrosła o 4,1 proc. rdr, podczas gdy poprzednio wzrosła o 2,4 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu. Analitycy spodziewali się rdr +2,8 proc.

W Japonii stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 2,5 proc. wobec 2,6 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe. Analitycy oczekiwali wskaźnika na poziomie 2,5 proc.

Wydatki amerykańskich konsumentów w sierpniu wzrosły o 0,4 proc. mdm, po spadku o 0,2 proc. miesiąc temu (po rewizji z +0,1 proc.) - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano wzrostu o 0,2 proc. mdm.

Deflator PCE w USA w sierpniu wyniósł 6,2 proc. rdr, wobec 6,4 proc. rdr miesiąc wcześniej (po korekcie z 6,3 proc.), i wobec konsensusu na poziomie 6 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł we wrześniu do 45,7 pkt. z 52,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych.

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, we wrześniu wzrósł do 58,6 pkt. z 58,2 pkt. miesiąc wcześniej - podano w końcowym wyliczeniu.

Rezerwa Federalna chce uniknąć przedwczesnego wycofywania się z wysokich stóp procentowych - powiedziała w piątek wiceprezes Fedu Lael Brainard w przemówieniu w Nowym Jorku. Brainard dodała, że w celu opanowania inflacji polityka monetarna będzie musiała pozostać restrykcyjna.

BUDŻET, DŁUG

Przyszłoroczna "14" będzie wypłacana już po marcowej waloryzacji, a to znaczy, że będzie na poziomie przekraczającym 1500 zł; zakładamy waloryzację na poziomie 13,8 proc., czyli od marca najniższa emerytura znacznie wzrośnie - powiedział "SE" wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Wydatki funduszy zarządzanych przez BGK w sierpniu wyniosły 5,26 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto na koniec II kw. 2022 r. wyniosła minus 210.940 mln euro wobec minus 225.643 mln euro na koniec I kw., po korekcie - podał Narodowy Bank Polski.

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wzrosło w II kw. 2022 r. do 334.636 mln euro z 326.733 mln euro w I kw. - podał Narodowy Bank Polski.

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje przeprowadzić 24 października i opcjonalnie 31 października przetargi sprzedaży obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - podał bank w komunikacie.

W IV kw. 2022 r. Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzić 2-3 przetargi sprzedaży obligacji z podażą 12-22 mld zł - podał resort finansów w komunikacie. W IV kw. możliwe jest przeprowadzenie 2-3 przetargów zamiany.

Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzać w październiku 2022 r. jeden przetarg sprzedaży obligacji, w dniu 20 października, o wartości 4-8 mld zł - podał resort w komunikacie. MF planuje też przeprowadzić w październiku jeden przetarg zamiany - w dn. 11 października.

W sierpniu wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych spadła o 2,5 proc. mdm do poziomu 1.104,0 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

W sierpniu udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach wzrósł o 2,1 mld zł mdm i wyniósł 144,6 mld zł - poinformował w komunikacie resort finansów.

Udział długu w walutach w 2026 roku spadnie do 19,7 proc. z 23,3 proc. w 2021 roku - napisał resort finansów w strategii zarządzania długiem w latach 2023-2026.

GIEŁDA

Choć piątkowa sesja przyniosła uspokojenie na warszawskim parkiecie, to w nadchodzącym tygodniu nie oczekuję poprawy nastrojów - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki. W opinii analityka krajowy rynek akcji jest bardzo słaby, na co główny wpływ wydaje się mieć bliskość wojny na Ukrainie - w takim otoczeniu zniżki polskich indeksów mogą być jeszcze w znaczącym stopniu kontynuowane.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 0,16 proc. do 1.377,91 pkt., a WIG zyskał 0,23 proc. do 45.970,64 pkt. Mocniej w górę poszły natomiast indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,66 proc. do 15.895,18 pkt., a mWIG40 o 1,4 proc. do 3.552,54 pkt.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 0,3 pkt. proc. i wyniósł 31,2 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego wzrósł z kolei o 8,1 pkt. proc. do 50 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

Wygasło porozumienia term sheet zawarte przez GPW z Narodowym Bankiem Węgier, Budapest Stock Exchange oraz Towarową Giełdą Energii, dotyczące planowanego powołania spółki Central Post-trade Solutions (CPS) - podała GPW w komunikacie. Strony porozumienia postanowiły o niekontynuowaniu współpracy wobec istotnych zmian w otoczeniu rynkowym.

SPÓŁKI

PGNiG powinno zrealizować w tym roku plan wydobycia gazu w kraju na poziomie 3,7 mld m sześc. - poinformował PAP Biznes Robert Perkowski, wiceprezes PGNiG ds. operacyjnych.

PGNiG zawarł ze spółkami z grupy PGE umowę ramową sprzedaży paliwa gazowego wraz z kontraktami indywidualnymi, regulującymi handlowe warunki dostaw gazu - podały spółki w komunikatach. Całkowita wartość umowy ramowej i kontraktów szacowana jest na kwotę około 23 mld zł.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uzyskało przydział mocy regazyfikacyjnych w litewskim terminalu LNG, co zapewni spółce możliwość sprowadzenia ponad 0,5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie. Okres rezerwacji wynosi 10 lat - podało PGNiG w komunikacie prasowym.

BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, którego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych - poinformował BFG w piątkowym komunikacie. Na proces ten przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia.

BFG ocenia, że koszty przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku nie wpłyną na wzrost składek sektora bankowego. BFG liczy, że znajdą się chętni na zakup banku pomostowego powołanego w procesie restrukturyzacji Getinu - poinformował prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski.

Przeniesienie działalności Getin Noble Banku w ramach przymusowej restrukturyzacji oznacza bezpieczeństwo depozytów i zachowanie ciągłości obsługi klientów - poinformował KNF w komunikacie.

Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank - poinformował w piątek BFG.

Getin Holding ocenia, że decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca Getin Noble Banku nie ma wpływu na jego wyniki - poinformowała spółka w komunikacie.

Alior Bank ma wpłacić na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców składkę za drugi kwartał 2022 r. w wysokości 15,3 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Bank szacuje ponadto, że wysokość składki należnej za trzeci kwartał wyniesie ok. 38 mln zł.

PKO BP kupiło 29 września 14.161.080 akcji PKN Orlen od Skarbu Państwa - poinformował bank w piątkowym komunikacie.

PKN Orlen zawarł z PKO BP transakcję swapu przychodu całkowitego (Total Return Swap), w odniesieniu do której instrumentem bazowym będzie 14.161.080 akcji spółki. Akcje te zostały nabyte przez PKO BP od Skarbu Państwa - podały spółki w komunikatach.

PZU kupiło od Skarbu Państwa 14.161.080 akcji PKN Orlen, stanowiących 2,26 proc. kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZ, za łączną kwotę 756,2 mln zł - poinformował ubezpieczyciel w piątkowym komunikacie.

Mabion oczekuje w kolejnych kwartałach 2022 roku wzrostu wyników finansowych na wszystkich poziomach w porównaniu do pierwszego półrocza br. - podała spółka w komunikacie prasowym.

Mabion chce rozwijać obszar CDMO i pozyskiwać nowych klientów, dywersyfikując biznes. Do końca roku planuje przedstawić nowy harmonogram dot. wprowadzenia na rynek leku MabionCD20 - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Mabion myśli o pozyskaniu finansowania dłużnego.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po sierpniu do 35,84 proc. całego rynku wobec 36,70 proc. w analogicznym okresie 2021 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Zysk netto j.d. Sanok Rubber Company w drugim kwartale 2022 roku wzrósł do 36,5 mln zł z 13,8 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Przychody zwiększyły się w tym okresie do 371,1 mln zł z 301,1 mln zł.

Drago entertainment rozpoczęło prace nad grą Road Diner Simulator - podała spółka Drago w komunikacie prasowym.

Portfel zamówień grupy Pekabex wynosił na koniec czerwca 1,12 mld zł, co oznacza wzrost o 8 proc. rdr - podała spółka w komunikacie prasowym.

Sanok Rubber Company spodziewa się pogorszenia wyników grupy w drugim półroczu 2022 roku w stosunku do pierwszej połowy bieżącego roku z powodu m.in. zwyżki kosztów energii - poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami prezes spółki Piotr Szamburski.

CD Projekt przedstawi aktualizację swojej strategii we wtorek, 4 października - wynika z informacji przekazanych przez spółkę.

Rada nadzorcza JSW pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki i zgodziła się na zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego środkami do kwoty 1,5 mld zł - podała JSW. Zasilenie funduszu planowane jest w październiku.

Synektik złożył jedyną ofertę w przetargu Wojskowego Instytutu Medycznego na zakup robota do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci. Wartość złożonej oferty wynosi 27,15 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

ZUE zawarło z zarządem Dróg Miasta Krakowa umowę na utrzymanie, konserwację i naprawy infrastruktury tramwajowej Miasta Krakowa w latach 2022-2025 - podała spółka w komunikacie. Wartość netto umowy wynosi 120,6 mln zł, a brutto 148,4 mln zł. (PAP Biznes)

Oferta Budimeksu o wartości 367,5 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę szpitala w Krakowie wraz z dostawą sprzętu - podała spółka w komunikacie.

Producent gier 11 bit studios wypracował w drugim kwartale 2022 roku 11,3 mln zł zysku netto, wobec 9,75 mln zł zysku rok wcześniej - wynika z raportu półrocznego spółki. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

Konsorcjum Mirbudu i Kobylarni podpisało ze Skarbem Państwa - GDDKiA - umowę na zaprojektowanie i wykonanie odcinka drogi S6. Wartość umowy wynosi 657,9 mln zł brutto - podał Mirbud w komunikacie.

ZUE zawarło umowę z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi na wykonanie robót budowlanych - podała spółka w komunikacie. Wartość netto umowy to 58,7 mln zł, natomiast wartość brutto umowy wynosi 72,2 mln zł.

Stalprofil zawarł z firmą Romgos Gwiazdowscy aneks zmieniający zakres robót budowlano - montażowych realizowanych w ramach budowy odcinka gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Wronów - podała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie, w efekcie zawartego aneksu, ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10,5 mln zł netto do kwoty 35,8 mln zł.

Aktualny poziom zakontraktowanych zamówień na produkty grupy Feerum w zakresie branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego na okres 2022/2023 wynosi ok. 47,3 mln zł, natomiast potencjalny portfel klientów w tym obszarze obejmuje 317,1 mln zł - podała spółka w raporcie półrocznym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości ok. 9,86 mln zł dywidendy - poinformowała spółka w komunikacie.

LW Bogdanka szacuje, że w scenariuszu pesymistycznym nie będzie miała możliwości dostarczyć Grupie Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" wolumenu ok. 160 tys. ton węgla w okresie do końca 2023 roku - podały Puławy w komunikacie. Spółka rozpoczęła proces przetargowy na dostawy węgla energetycznego od innych dostawców.

Mercator Medical w drugim kwartale miał 9,8 mln zł straty netto oraz 14,3 mln zł straty EBITDA - poinformował w raporcie producent rękawic medycznych. Wyniki są zgodne ze zaktualizowanymi szacunkami.

Bank Ochrony Środowiska utworzy rezerwę w wysokości 25 mln zł na dodatkową składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, której płatność przypada na IV kwartał 2022 r. - poinformował bank w komunikacie. Utworzona rezerwa obciąży wynik III kwartału 2022 r

W związku z wykluczeniem Getin Noble Banku z indeksów giełdowych, nowym uczestnikiem indeksów sWIG80, sWIG80TR oraz WIG140 zostanie spółka Sygnity - poinformowała GPW Benchmark w komunikacie.

Enter Air miał w pierwszym półroczu 2022 roku 99,7 mln zł straty netto, wobec 96,8 mln zł straty przed rokiem. Przychody grupy wzrosły w tym okresie o 165,8 proc. rdr do 817,8 mln zł - podał Enter Air w raporcie. Sezon letni, zgodnie z oczekiwaniami spółki, był operacyjnie lepszy od rekordowych lat przed pandemią.

Fundusze zarządzane przez BlackRock zwiększyły zaangażowanie w akcjonariacie Banku Pekao do powyżej 5 proc., z uwzględnieniem kontraktów na różnice kursowe (CFD) - poinformowało Pekao w komunikacie.

Bio Planet, po dokonaniu częściowego przeglądu opcji strategicznych, zawarł umowy z firmą Smak Natury. Spółka pozyska około 40 nowych dostawców oraz około 300 nowych odbiorców i zwiększy swoją ofertę towarową o około 1 tys. produktów - podał Bio Planet w komunikacie. W wyniku zawartych umów spółka spodziewa się wzrostu przychodów w 2023 roku co najmniej o 18 mln zł.

Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wszczęto postępowanie administracyjne wobec SkyCash Poland w związku z ofertą publiczną akcji - podała Komisja w komunikacie.

PL Group rozpoczyna przegląd opcji strategicznych - podała spółka w komunikacie.

W wyniku wezwania do sprzedaży akcji Archicomu nabytych zostało 1.403.448 akcji spółki, co odpowiada ok. 4,4 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - podał Archicom w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso przegłosowało uchwałę w sprawie zwrócenia się z wnioskiem do zarządu spółki o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych - podała spółka w komunikacie prasowym.

WALUTY

Duże wzrosty rentowności SPW oraz znaczące osłabienie złotego, umiarkowane reakcje na słabe dane o wrześniowym CPI oraz osłabienie globalnej awersji do ryzyka mogą sugerować przesilenie na rynkach - powiedział PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP, Mirosław Budzicki. To w nadchodzących dniach może spowodować umocnienie złotego i korekcyjny spadek rentowności SPW, nawet w obliczu zbliżającego się posiedzenia RPP i miesięcznych danych z rynku pracy w USA - dodał.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 0,9748 USD i 141,01 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY, PALIWA

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają, a surowiec zalicza pierwszy kwartał od ponad 2 lat ze spadkiem notowań. Na rynkach eskaluje niepokój o globalne spowolnienie gospodarcze, a mocny kurs USD zniechęca inwestorów do angażowania kapitału w surowce wyceniane w tej walucie - podają maklerzy.

Ceny miedzi nieznacznie spadają na giełdzie metali w Londynie. Metal w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniany niżej o 0,2 proc. wobec 7.542,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

ENERGETYKA

Szwecja zbada, czy wskutek wybuchu przy gazociągu Nord Stream uszkodzeniu nie uległ także podmorski kabel elektryczny SwePol Link, łączący Szwecję z Polską - poinformował w czwartek szwedzki operator sieci energetycznej Svenska Kraftnat.

Należy wprowadzić takie instrumenty regulowania cen, które zniechęcą Rosję do manipulowania przy objętościach przesyłanego do Europy gazu - postulowała w piątek przed rozpoczęciem posiedzenia unijnych ministrów odpowiedzialnych za energetykę komisarz UE ds. energii Kadri Simson.

OPINIE, PROGNOZY

Objęcie przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku nie jest niespodzianką i zmniejsza ryzyko w sektorze bankowym. Nowy, wydzielony z Getinu podmiot, który będzie bez portfela walutowych kredytów hipotecznych, może być atrakcyjnym aktywem do przejęcia, ale raczej będą nim zainteresowani tylko inwestorzy już obecni na polskim rynku - uważają analitycy.

Zakup akcji PKN Orlen od Skarbu Państwa przez PKO BP i PZU nie wpłynie istotnie na ich współczynniki kapitałowe, ale przypomina o ryzyku politycznym, jakie ciąży na spółkach - uważają analitycy.

Inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc. rdr wobec oczekiwań rynku na poziomie 16,6 proc. rdr - wynika z flash szacunku GUS. Presja cenowa mocno rozlewa się na inflację bazową, która mogła wzrosnąć do rekordowych ok. 10,7 proc. rdr - szacują ekonomiści. Ich zdaniem, na przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP podniesie stopy proc. o co najmniej 25 pb.

Jest mała szansa, że inflacja w Polsce spadnie poniżej poniżej 5 proc. przed 2025 r. - prognozują analitycy Citi Handlowego. Ich zdaniem na początku 2023 roku wskaźnik CPI może sięgnąć 20 proc., a inflacja bazowa może osiągnąć swój szczyt w okolicach 12 proc.

W przyszłym tygodniu ceny wszystkich paliw na stacjach benzynowych mogą wzrosnąć - wynika z raportu analityków e-petrol.

W przyszłym tygodniu średnie ceny benzyny i oleju napędowego mogą rosnąć o dalsze 10-20 groszy na litrze, o ile ceny hurtowe pozostaną na wysokim poziomie - prognozują analitycy BM Reflex.

Presja na wyniki polskich firm może rosnąć ze względu na słabnącą stronę popytową i wezwania po stronie kosztowej - wskazali analitycy Banku Pekao SA w raporcie. Analitycy uważają, że czynnikami łagodzącymi mogą być: uspokojenie sytuacji na globalnych rynkach surowcowych, osłabienie złotego i deeskalacja wojny w Ukrainie.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W sierpniu przewieziono 30,7 mln pasażerów, o 23,1 proc. więcej rdr - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Liczba ubezpieczonych w ubezpieczeniu zdrowotnym na koniec sierpnia wyniosła 16.955,0 tys. wobec 16.954,2 tys. na koniec lipca - podał ZUS w opracowaniu miesięcznym.

Liczba abonentów telefonii komórkowej w 2021 wzrosła do 50,6 mln z 49,4 mln w 2020 roku - podał GUS.

Płatnicy składek z określonych branż, którzy osiągnęli niższe o co najmniej 50 proc. przychody w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, mogą wystąpić o jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie – mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

WYDARZENIA Z KRAJU

Michał Dworczyk poinformował w piątek w mediach społecznościowych, że złożył rezygnację z funkcji szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 36 proc. badanych; a na Koalicję Obywatelską 28 proc. - wynika z nowego sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Polska 2050 uzyskała 11 proc. poparcia, Konfederacja i Lewica po 9 proc., a PSL - 4 proc. poparcia.

Do Polski od 24 lutego przyjechało 6,668 mln osób z Ukrainy, wyjechało do Ukrainy 4,879 mln osób - podała Straż Graniczna.

Przed Wigilią wszystko musi być jasne, co do wspólnych list opozycji. Ale to nie jest ani dyktat, ani ultimatum. My z końcem roku ruszymy do profesjonalnie, dobrze przygotowanej kampanii; ten czas który musimy mądrze wykorzystać na jednoczenie - powiedziała w piątek lider PO Donald Tusk.

Jedna, wspólna lista wyborcza jest najkorzystniejsza dla opozycji, ale jeśli partnerzy po stronie opozycyjnej nie będą chcieli rozmawiać o wspólnej liście, to pójdziemy do wyborów jako PO-KO samodzielnie - oświadczył sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.

Piątkowy odczyt inflacji pokazuje bardzo wyraźnie: PiS prowadzi Polskę do przepaści; nikt nad tym nie panuje - tak lider PO Donald Tusk skomentował najnowsze dane GUS-u, zgodnie z którymi inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc.

Jeśli wszystko było w porządku, to dlaczego szef KPRM Michał Dworczyk odchodzi; dlaczego ten "świetny minister" i autor "ciekawych maili" stracił zaufanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - pytał w piątek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Wdowa ma prawo do emocji, cyniczne wykorzystanie kłamstwa przez media i polityków jest podłością. Oszczerstwa nie mogą być sposobem na autopromocję posłów PO; pozwę tych, którzy to robią – przekazał w piątek były wiceminister zdrowia, a obecnie sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji, Janusz Cieszyński. Wirtualna Polska opublikowała rozmowę z wdową po przedsiębiorcy, który nie wywiązał się z dostaw respiratorów zamówionych w 2020 r. przez resort zdrowia. Portal wp.pl podał m.in., że według Ewy Izdebskiej "mąż nie chciał rozmawiać z mediami, bo w ministerstwie obiecali mu, że jak będzie siedział cichutko, to oni mu za to załatwią inny duży kontrakt".

Minionej doby badania potwierdziły 3890 zakażeń koronawirusem, w tym 715 ponownych. Zmarło 30 osób z COVID-19 – poinformowano w piątek na stronach rządowych. Wykonano 15 198 testów w kierunku SARS-CoV-2.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Ukraina składa wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym - ogłosił w piątek prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. Taką informację szef państwa przekazał po piątkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Ukraina ma pełne prawo, by odbić całe swoje terytorium zagarnięte przez Rosję - oznajmił w piątek sekretarz stanu USA Antony Blinken. Dodał, że USA w dalszym ciągu popierają politykę otwartych drzwi NATO, lecz zaznaczył, że każdy potencjalny członek, w tym Ukraina, musi przejść przez "odpowiedni proces".

Podjęliśmy decyzję o włączeniu Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego w skład Federacji Rosyjskiej; jestem przekonany, że Zgromadzenie Federalne (połączone izby parlamentu) poprze to postanowienie - ogłosił w piątek prezydent Rosji Władimir Putin w propagandowym wystąpieniu na Kremlu. Tym samym Rosja łamie prawo międzynarodowe.

Stanowczo odrzucamy i jednoznacznie potępiamy bezprawną aneksję przez Rosję obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego - oświadczyli we wspólnej deklaracji przywódcy 27 państw Unii Europejskiej w reakcji na działania Kremla.

W reakcji na ogłoszoną w piątek przez prezydenta Rosji Władimira Putina aneksję czterech ukraińskich obwodów brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych rozszerzyło sankcje nałożone na Rosję i wezwało ambasadora tego kraju Andrieja Kielina, by przekazać mu ostry protest.

Kanada nałożyła kolejne sankcje na Rosję w związku z tzw. referendami na południowym wschodzie Ukrainy i próbą aneksji regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża – poinformowała w piątek minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Unijni ministrowie odpowiedzialni za energetykę osiągnęli w piątek porozumienie polityczne w sprawie regulacji zaproponowanych przez Komisję Europejską w sprawie wysokich cen energii. Rozporządzenie wprowadza wspólne działania mające na celu ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz gromadzenie i redystrybucję nadwyżki przychodów sektora energetycznego.

Potężne wycieki metanu z gazociągu Nord Stream na dnie Morza Bałtyckiego, zostały zarejestrowane na zdjęciach satelitarnych i przeanalizowane przez naukowców – podała w piątek agencja Bloomberg.

Wycieki gazu z rurociągu Nord Stream prawdopodobnie są wynikiem działania państwa - oznajmił w piątek szwedzki minister energii Khashayar Farmanbar przed posiedzeniem Rady UE w Brukseli.

Uszkodzenie gazociągów Nord Stream było celowym aktem sabotażu - oznajmił w piątek prezydent USA Joe Biden. Jak dodał, choć nieznane są jeszcze wszystkie okoliczności ataku, to Rosja rozsiewa na ten temat dezinformacje. "Nie wierzcie w to, co mówi Putin" -

Niemieckie organy bezpieczeństwa uważają, że do uszkodzenia gazociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim potrzebne były wysoce skuteczne ładunki wybuchowe. Według informacji tygodnika "Spiegel" obliczono, że do zniszczenia rur musiały zostać użyte ładunki wybuchowe porównywalne z 500 kilogramami trotylu.

To, że teraz dochodzi do aktów sabotażu i że dostawy energii mogą być zagrożone jest zgodne ze scenariuszem Putina - powiedziała ekspert ds. energii w Niemieckim Instytucie Badań Gospodarczych Claudia Kemfert telewizji Phoenix. Jesteśmy w trakcie wojny energetycznej, środki, które są teraz wybierane są drastyczne - dodała.

Duński generał brygady i były attache wojskowy w Moskwie Carsten Rasmussen uważa, że w przypadku ataków na rurociągi Nord Stream "chodzi o szerzenie strachu, tworzenie zamieszania i podsycanie sporów politycznych". Za aktem sabotażu kryje się wojna hybrydowa - zaznaczy generał w wywiadzie dla tygodnika "Spiegel".

Nie można pozwolić prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi na zmianę granic przy użyciu siły, a Wielka Brytania nigdy nie zaakceptuje aneksji przez Rosję czterech ukraińskich obwodów - oświadczyła w piątek premier Liz Truss.

Rosyjska aneksja czterech ukraińskich regionów "nie ma żadnej wartości prawnej i politycznej" - oznajmiła w piątek liderka partii Bracia Włosi, kandydatka na premiera po niedzielnych wyborach parlamentarnych Giorgia Meloni. Referenda przeprowadzone na okupowanych przez Rosję terenach nazwała "farsą".

Komisja Europejska opublikowała w piątek wytyczne jeszcze bardzie zaostrzające tryb wydawania wiz dla obywateli rosyjskich. "Mamy do czynienia z eskalacją wojny, a co za tym idzie ze wzrostem zagrożenia dla Unii Europejskiej" - uzasadniła unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.

Prezydent USA Joe Biden oświadczył w czwartek, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznają roszczeń Rosji do suwerennego terytorium Ukrainy, a "tak zwane referenda" zorganizowane przez Moskwę na kontrolowanych przez nią ukraińskich terytoriach "były absolutną fikcją".

Administracja USA ogłosiła w piątek nałożenie sankcji na łącznie ponad 1000 osób i podmiotów z Rosji, w tym szefową banku centralnego oraz rodziny m.in. ministra obrony Siergieja Szojgu i byłego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. Dodatkowo formalnie ostrzeżono państwa trzecie i podmioty wspierające Rosję o narażaniu się na objęcie restrykcjami.

Izba Reprezentantów uchwaliła w piątek prowizorium budżetowe wraz z pakietem pomocy wojskowej i finansowej dla Ukrainy w wysokości 12,3 mld dolarów. W czwartek ustawę przyjął Senat. Szybki podpis ustawy już wcześniej zapowiedział prezydent Joe Biden.(PAP Biznes)

osz/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości