GPW przedłuża promocje cennikowe | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 paź 2022, 13:32

GPW przedłuża promocje cennikowe

Warszawska giełda przedłuża funkcjonowanie programów wspierających płynność na rynku akcji. Z programów mogą korzystać wszystkie biura i domy maklerskie. Ponadto GPW kontynuuje Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego, który obejmuje obecnie 65 emitentów na obu rynkach GPW.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie po raz kolejny przedłużyła pakiet promocji cennikowych, których celem jest budowanie płynności na rynku akcji. Od 2019 roku w projektach wspierających płynność wzięło udział większość biur i domów maklerskich.

- Jako Giełda stale wspieramy poprawę płynności spółek u nas notowanych, poprzez liczne promocje cennikowe. Nie tylko wspierają one animatorów na naszym rynku, ale też zachęcają ich do coraz większej aktywności, co przekłada się także na lepsze warunki do inwestowania – podkreśla Filip Duszczyk, Dyrektor Działu Rozwoju Rynku GPW. - Zdajemy sobie też sprawę, że przydałyby się kolejne mechanizmy wspierające płynność, które sprawdzają się na rynkach rozwiniętych, np. efektywnie działające pożyczki papierów wartościowych. Razem z KDPW od lat zabiegamy o ich usprawnienie poprzez zmianę odpowiednich regulacji. Mamy nadzieję, że już wkrótce to nastąpi i pojawi się kolejny element stymulujący płynność na polskim rynku kapitałowym.

Promocje dla animatorów

W celu budowania płynności na akcjach mniejszych spółek (spoza indeksu WIG20), GPW w porozumieniu z KDPW_CCP przedłużyła promocję cennikową dla biur maklerskich pełniących funkcję animatora rynku, w której zniesione zostały opłaty transakcyjne oraz rozliczeniowe.

Dodatkową promocją cennikową przedłużoną przez GPW, której celem jest zwiększanie płynności na akcjach, jest program SuperAnimator. Jest on skierowany do najlepszych animatorów na akcjach z indeksu WIG20, którzy w zamian za wypełnianie bardziej wymagających warunków (niższe spready, większe wartości ofert w arkuszu, animowanie mało płynnych instrumentów) mają możliwość jeszcze większego obniżenia preferencyjnych opłat. Dokładna wysokość obniżki jest uzależniona od wysokości miejsca zdobytego w comiesięcznym rankingu w danej klasie instrumentów.

Promocje dla biur maklerskich

Dealer-Klient Cross to promocja wprowadzona przez GPW, która jest skierowana do tych brokerów, którzy prowadzą działalność „dealerską”. Oznacza ona, że biuro maklerskie skupuje akcje na rachunek własny i w następnym kroku oferuje taki pakiet inwestorom. Ten scenariusz działania ma dla końcowych klientów dużą wartość w postaci relatywnie łatwiejszego zajęcia pozycji na rynku, bez wpływu na cenę instrumentu (market impact).

Skorzystanie z promocji, przy zakupie akcji jako „dealer” i odsprzedaży swojemu klientowi, obniża opłatę transakcyjną dla dealera do poziomu zerowego oraz do 80% standardowej opłaty dla drugiej strony transakcji.

Promocje wspierające płynność

Dla podmiotów, które działają na rachunek własny i generują średni dzienny obrót w wysokości 5 mln zł GPW przedłużyła promocję High Volume Provider (HVP). Dzięki obniżce mogą one skorzystać z promocyjnych cen na poziomie 0,0087% dla akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 oraz 0,0051% dla akcji spoza indeksu WIG20. W tej promocji cennikowej uczestniczy też KDPW_CCP, który obniżył opłaty rozliczeniowe do poziomu 0,00245%.

Kolejnym projektem jest promocja High Volume Funds (HVF), która skierowana jest do alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Podmioty, które kwalifikują się do tego programu, mogą skorzystać na analogicznych zasadach z takich samych obniżek jak uczestnicy programu High Volume Provider.

Poza promocjami cennikowymi GPW kontynuuje inicjatywy, których celem jest budowanie płynności na warszawskim parkiecie. Jednym z przedsięwzięć skierowanych do biur i domów maklerskich jest Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego, w którym GPW zamawia od uczestników programu na warunkach komercyjnych raporty analityczne pokrywające mniej płynne spółki. Jego celem jest zwiększenie pokrycia analitycznego wśród spółek z Głównego Rynku (z wyłączeniem WIG20) oraz - po raz pierwszy - z rynku NewConnect. W połowie ubiegłego roku uruchomiona została trzecia edycja tego Programu, który obejmuje obecnie 65 emitentów na obu rynkach GPW.

Wymienione powyżej programy to tylko część z działań, jakie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podejmuje na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego. We współpracy z Ministerstwem Finansów GPW aktywnie wspiera realizację Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, jednocześnie wsłuchując się w potrzeby uczestników rodzimego rynku.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w programach GPW oraz skorzystaniem z promocji zachęcamy do odwiedzenia strony GPW i zapoznania się ze szczegółami poszczególnych inicjatyw.

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Źródło: Spółka, #GPW

Zobacz także: GPW SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości