Podsumowanie „Ring the Bell for Financial Literacy” | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 paź 2022, 15:06

Podsumowanie „Ring the Bell for Financial Literacy”

Od uroczystego uderzenia w dzwon giełdowy, 3 października br. rozpoczęła się pierwsza polska edycja „Ring the Bell for Financial Literacy”, która zainaugurowała tegoroczny World Investor Week (WIW). WIW to kampania o zasięgu globalnym powołana do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) w 2017 r. na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Uroczystość „Ring the Bell for Financial Literacy” została zorganizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (koordynatora kampanii WIW w Polsce), KDPW_CCP oraz Fundację GPW, a otworzyło ją przemówienie Prezesa Zarządu GPW, Marka Dietla.

- Ważne jest to, jak sami zarządzamy naszymi finansami, ale pamiętajmy też o własnym samokształceniu, naszym rozwoju profesjonalnym – zwracał uwagę Marek Dietl. - Zabiegajmy również o to, aby powstawały impulsy do stworzenia u nas najlepszej uczelni ekonomicznej nie tylko w regionie, ale i na całym świecie. Tak, aby to w Polsce najzdolniejsi mieli gdzie realizować swoje pasje.

Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego KNF w swoim wystąpieniu dodał: – Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna jest edukacja finansowa. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że poruszanie się we współczesnym świecie bez tej wiedzy jest co najmniej ryzykowne, a staje się wręcz niemożliwe. Kwestie związane z ekonomią i finansami są stale obecne w naszym codziennym życiu. Posiadanie wiedzy i kompetencji finansowych jest niezbędne, aby podejmować świadome decyzje dotyczące własnych finansów.

UKNF w ramach kampanii WIW zorganizuje cykl webinarów dla środowiska szkolnego. Ich tematyka obejmuje zasady i praktykę inwestowania, cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych, obrót instrumentami finansowymi i ochronę swojego telefonu, aby nie dać się okraść.

Prezes Zarządu KDPW_CCP, Maciej Trybuchowski, dziękując za możliwość przyłączenia się do obchodów World Investor Week, podkreślił, że nie da się przecenić działań w zakresie edukacji finansowej, szczególnie na polskim rynku, zwłaszcza w obecnych czasach: - Nie da się zrozumieć współczesnego świata bez zrozumienia zależności finansowych i ekonomicznych. To co dzieje się współcześnie, co obserwujemy w tej chwili - a żyjemy w „ciekawych” czasach, czyli trudnych z punktu widzenia geopolitycznego, inflacji, kryzysu energetycznego - wszystko ma swoje zaczepienie w świecie finansów. Dlatego zachęcam do wykorzystania tego tygodnia, aby ten świat finansów lepiej zrozumieć.

Częścią agendy wydarzenia było również wystąpienie przedstawiciela IOSCO. Jean-Paul Servais, Wiceprzewodniczący Zarządu IOSCO, zwrócił szczególną uwagę na główne przesłania tegorocznej kampanii WIW, skupiające się na obszarach: odporności inwestora, zrównoważonego finansowania, ochrony przed oszustwami i kryptoaktywów.

Podczas wystąpienia Przemysława Gerschmanna – Doradcy Zarządu GPW – mogliśmy się dowiedzieć, co inwestorom indywidualnym oferuje obecnie rynek kapitałowy i warszawska giełda. Wielokrotnie podkreślano także, że zanim zaczniemy przygodę z inwestowaniem należy upewnić się jaki produkt kupujemy, od kogo, dywersyfikować ryzyko i być uważnym na informacje publikowane w internecie.

Również Fundacja GPW prowadzi działania na rzecz budowania kultury świadomego i długoterminowego inwestowania na rynkach GK GPW. Poprzez realizację licznych projektów edukacyjnych kierowanych do szerokiego grona odbiorców, w długofalowej perspektywie chce wpływać na wzrost udziału akcji i instrumentów finansowych notowanych na giełdzie w aktywach gospodarstw domowych.

- Zagadnienia związane z edukacją finansową są niezmiernie ważne i o tym doskonale wie Fundacja GPW, która jest ramieniem edukacyjnym warszawskiej giełdy – mówiła Alina Bączar-Bednorz, Wiceprezes Fundacji GPW. - Żyjemy w trudnych czasach, kiedy wiele się zmienia jeśli chodzi o rynek finansowy. Tym bardziej ta wiedza i znajomość realiów finansowych, w których żyjemy jest bardzo ważna, aby na tym rynku dobrze się odnaleźć i podejmować właściwe decyzje inwestycyjne. Dotyczy to zarówno ludzi młodych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rynkiem finansowym, ale też tych, którzy już na nim od dawna działają. Także tych, którzy niedługo zakończą swoją pracę zawodową.

Fundacja GPW prowadzi szereg inicjatyw dla młodzieży szkolnej w zakresie edukacji finansowej, w tym Szkolną Internetową Grę Giełdową, której celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Dzięki możliwości inwestowania wirtualnych środków młodzież może przekonać się w praktyce, ale bez ryzyka, jak funkcjonuje warszawski parkiet. Fundacja organizuje też wizyty edukacyjne w siedzibie GPW, podczas których zapoznaje uczestników z najważniejszymi informacjami dotyczącymi historii polskiej giełdy i zasad jej działania. Ponadto przygotowuje materiały online dla nauczycieli oraz realizuje projekt EduAkcja, którego najważniejszym elementem są zdalne lekcje nt. oszczędzania i inwestowania prowadzone przez praktyków rynku.

Z myślą o studentach Fundacja GPW rokrocznie organizuje Index Investment Challenge - największy w Polsce konkurs giełdowy dla studentów, którego uczestnicy, analogicznie jak w SIGG dokonują wirtualnych transakcji na giełdzie za pomocą platformy GPWtr@der. Ponadto Fundacja koordynuje kursy w ramach Szkoły Giełdowej, a już wkrótce zainauguruje także platformę e-learningową „Kurs na giełdę”.

15 listopada zaś odbędzie się 2. edycja Dnia Edukacji Finansowej, dedykowanego wszystkim zainteresowanym giełdą, ale także szerzej – zarządzaniem finansami osobistymi, czy oszczędzaniem na emeryturę. W bogatej agendzie podzielonej na moduły kierowane do 3 grup odbiorców znajdą się debaty, wykłady, prelekcje oraz prezentacje projektów edukacyjnych Patronów i Partnerów wydarzenia.

Wszystkich zainteresowanych pełną ofertą i szczegółami projektów organizowanych przez Fundację GPW zachęcamy do odwiedzenia strony Główny Rynek GPW - Fundacja GPW.

O World Inverstor Week:

World Investor Week (WIW) ma na celu promowanie inicjatyw podejmowanych w powyższym obszarze przez krajowe instytucje nadzorujące i regulujące rynki papierów wartościowych. Podczas Światowego Tygodnia Inwestora, który organizowany jest co roku w pierwszym tygodniu października, instytucje zrzeszone w IOSCO oraz ich partnerzy prowadzą równolegle na sześciu kontynentach wiele inicjatyw edukacyjnych skierowanych do przyszłych i obecnych inwestorów w formie m.in. warsztatów, konferencji, kampanii informacyjno-edukacyjnych, a także konkursów na projekty z obszaru edukacji inwestorów. WIW stwarza doskonałą okazję do nawiązania współpracy pomiędzy członkami IOSCO, ale także zachęca do współdziałania z innymi instytucjami w obszarze edukacji finansowej i ochrony interesów inwestorów na gruncie krajowym. Rolę koordynatora World Investor Week w Polsce pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

O Grupie Kapitałowej GPW:

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

Źródło: Spółka, #GPW

Zobacz także: GPW SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości